Những câu hỏi thường gặp - Tại sao tôi bị từ chối đơn hàng?

Khách hàng không nhận hàng và thanh toán, Khách hàng trả hàng trong vòng 07 (bảy) ngày đối với các Nhà bán hàng thuộc Shopee Mall, hoặc 01 (một) ngày đối với các Nhà bán hàng khác. Khách hàng tới từ một nguồn affiliate khác theo cơ chế Nhấp chuột cuối cùng, Đơn hàng giả mạo/gian lận.