Những câu hỏi thường gặp - Tại sao tất cả các đơn hàng được tạo cần phải trải qua quá trình đối soát? Và thời gian để đối soát là bao lâu?

Quy trình đối soát rất quan trọng để đảm bảo rằng tất cả các đơn hàng được thực hiện thông qua đường dẫn (link) của bạn là đơn đặt hàng thành công và hợp lệ.
Ví dụ: Các đơn hàng hoàn tiền/hoàn trả/bị hủy/không hợp lệ/gian lận sẽ bị loại bỏ trong quá trình đối soát trong hệ thống, do đó các đơn hàng đó không được áp dụng và không hợp lệ khi hệ thống tính hoa hồng của đối tác.