Những câu hỏi thường gặp - Tại sao tài khoản đăng ký tham gia của tôi lại bị từ chối?

Để được phê duyệt tài khoản đăng ký, bạn cần hoàn tất thao tác xác thực tài khoản mạng xã hội do bạn sở hữu.

Bạn có thể tham khảo cách thức xác thực tại video dưới đây: https://www.youtube.com/watch?v=2ksJ2MS57cY&t=3s

Sau khi bạn hoàn tất việc xác thực, chương trình sẽ đánh giá kết quả đơn đăng ký của bạn dựa trên 3 tiêu chí chính:

➡️ Lượt theo dõi fanpage

➡️ Tỉ lệ tương tác (like, share, comment,… trên các bài viết)

➡️ Số lượng bài đăng trung bình mỗi ngày