Những câu hỏi thường gặp - Tại sao tôi không nhận được Email duyệt tài khoản sau khi đăng ký tham gia chương trình Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán?

Nếu bạn không nhận được email xét duyệt chương trình, có thể bạn đang gặp phải những vấn đề sau đây:
– Email bạn đã điền để đăng ký không chính xác.
– Email xét duyệt có thể được gửi vào Hộp thư rác (spam)/ Quảng cáo hoặc Mail box của bạn đã hết dung lượng.
– Tài khoản của bạn không đủ điều kiện để tham gia chương trình.