Những câu hỏi thường gặp - Tại sao đơn hàng của tôi hoa hồng lại bằng 0 ?

Sản phẩm đó không được tính hoa hồng (Bạn có thể xem trong phần chi tiết chiến dịch nhà cung cấp đã ghi rõ những ngành hàng được tính hoa hồng, để tránh tình trạng Pub chạy ra đơn mà không được tính hoa hồng)

Do lỗi đồng bộ thì bạn có thể gửi mã đơn hàng và email tài khoản về mail affiliate_vn@shopee.com để đội ngũ support kiểm tra (Nếu đơn hàng vẫn hiển thị là 0 đồng thì sẽ chờ sau ngày đối soát hàng tháng sẽ cập nhật đúng lại với số liệu như quy định về hoa hồng).