Những câu hỏi thường gặp - Ngoài việc chia sẻ link shop của tôi trên Shopee, tôi còn có thể chia sẻ những link Shopee nào?

Các hình thức chia sẻ link thường gặp:

➡️ Chia sẻ link tiếp thị liên kết của chính shop bạn

➡️ Chia sẻ link tiếp thị liên kết của shop khác

➡️ Chia sẻ link tiếp thị liên kết của sản phẩm bạn muốn quảng bá trên Shopee ( có thể là sản phẩm của shop bạn hoặc shop khác)

➡️ Chia sẻ link tiếp thị liên kết dẫn về trang chủ Shopee (tuy nhiên admin khuyến khích dẫn link về trang sản phẩm hơn vì tính ổn định của link nhé)