Những câu hỏi thường gặp - Ngoài việc chia sẻ link Tiếp Thị Liên Kết shop của tôi trên Shopee, tôi còn có thể chia sẻ những link dạng link Shopee nào?

Các hình thức chia sẻ link Tiếp Thị Liên Kết thường gặp:
– Chia sẻ link tiếp thị liên kết của chính shop bạn
– Chia sẻ link tiếp thị liên kết của shop khác
– Chia sẻ link tiếp thị liên kết của sản phẩm bạn muốn quảng bá trên Shopee ( có thể là sản phẩm của shop bạn hoặc shop khác)
– Chia sẻ link tiếp thị liên kết dẫn về trang chủ Shopee (tuy nhiên chương trình khuyến khích dẫn link về trang sản phẩm hơn vì tính ổn định của link và tăng trải nghiệm người dùng)