Những câu hỏi thường gặp - Nếu người mua vào Shopee qua liên kết theo dõi (tracking link) của tôi nhưng không mua mặt hàng mà tôi đang quảng cáo, và thực hiện một giao dịch mua theo ngành hàng hoàn toàn khác, thì tôi có được hưởng hoa hồng không?

Có. Người mua được phép mua các mặt hàng khác ngoài mặt hàng mà bạn đang quảng cáo. Bạn vẫn sẽ kiếm được hoa hồng miễn là họ mua hàng thông qua liên kết của bạn. Tỉ lệ hoa hồng sẽ được tính cho sản phẩm mà người mua đã mua, không phải mặt hàng mà bạn đã đặt link.