Những câu hỏi thường gặp - Làm thể nào để theo dõi báo cáo kết quả tham gia của tôi trên hệ thống? Tôi có thể nhận được những loại vouchers nào khi tham gia chương trình? Thời gian sử dụng vouchers như thế nào? Khi hoàn thành thử thách pushing, bao lâu tôi sẽ nhận được voucher của Shopee?

Khi tham gia Shopee KOL Affiliate, bạn không những nhận được hoa hồng từ việc chia sẻ Affiliate link mà còn có cơ hội nhận được vouchers từ Shopee và nhãn hàng. Tùy từng chương trình mà loại vouchers và giá trị sẽ khác nhau, nhưng về cơ bản, KOLs có cơ hội được nhận các vouchers như sau:
• Voucher từ Shopee:
Dành cho KOLs khi có đơn hàng đầu tiên hoặc khi KOLs tham gia các chương trình khác của Shopee như Incubation Program.
• Voucher từ nhãn hàng
Các nhãn hàng có rất nhiều campaigns khác nhau và KOLs có cơ hội nhận được vouchers mua sắm từ nhãn hàng. Giá trị vouchers do nhãn hàng quyết định.
Thời hạn sử dụng của vouchers tùy từng campaign, có thể kéo dài tầm 1 tháng.