Những câu hỏi thường gặp - Làm thể nào để theo dõi báo cáo kết quả tham gia của tôi trên hệ thống?

Bạn hãy Đăng nhập vào trang Shopee Afiliate, chọn “Dashboard” để xem báo cáo kết quả tham gia.
Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY (Chương 4)