Những câu hỏi thường gặp - Số lượng sản phẩm tối đa có thể thanh toán với cùng một vouchers?

Chính sách của Shopee chỉ cho phép thanh toán tối đa 7 sản phẩm với cùng 1 vouchers. Mong các bạn thông cảm!