Những câu hỏi thường gặp - Làm sao tôi biết được đơn hàng phát sinh từ trang web của tôi?

Bạn vào mục Report trên Hệ thống Shopee Affiliate. Sau đó thực hiện các thao tác sau:

B1: Chọn loại report bạn muốn xem trong Báo cáo là xem Báo cáo chuyển đổi hay Báo cáo Click

B2: Chọn khoảng thời gian bạn muốn xem trong Thời gian mua hàng

*Lưu ý: vào cuối tháng đơn hàng ở trạng thái Approved vẫn có thể chuyển sang rejected nếu phát hiện ra các dấu hiệu về gian lận.