Những câu hỏi thường gặp - Làm sao để thu hút khách hàng mới?

Giới hạn khách hàng mục tiêu, Cải thiện và làm mới nội dung trên trang của bạn, tăng tương tác với khách hàng của bạn thông qua các hoạt động marketing, minigame,… Tối đa hóa cơ hội thông qua Mạng xã hội.