Những câu hỏi thường gặp - Làm sao để lấy link Affiliate?

Bạn cài đặt Shopee Short Link trên Chrome Extension >> Chọn link sản phẩm >> Generate Link bằng Shopee Short Link>> Copy Tracking Link