Những câu hỏi thường gặp - Làm sao để kiểm tra được số lượng đơn hàng thành công?

Bạn có thể vào mục Dashboard trên trang Shopee Affiliate Website để check các đơn hàng thành công.