> "Campaign tracking" để có thể lấy link và bắt dầu quảng bá chiến dịch."/>

Những câu hỏi thường gặp - Làm cách nào tôi bắt đầu quảng bá chiến dịch?

Sau khi đăng ký tài khoản tại https://event.shopee.vn/affiliate/register3/#/, bạn vào mục “Dashboard” >> “Campaign tracking” để có thể lấy link và bắt dầu quảng bá chiến dịch.