Những câu hỏi thường gặp - Làm cách nào để kiểm tra được đối soát của Shopee?

Shopee sẽ gửi email đối soát tới email của bạn muộn nhất vào ngày 23 hàng tháng.
Chi tiết xin xemTẠI ĐÂY (Chương 6).