Những câu hỏi thường gặp - Hoa hồng tối đa cho một sản phẩm cashback là bao nhiêu?

Hoa hồng tối đa đối với một sản phẩm của đối tác Cashback là $1.