Những câu hỏi thường gặp - Hoa hồng được tính như thế nào?

Hoa hồng được trả theo từng đơn hàng thành công, tỉ lệ tùy theo từng ngành hàng.

Hoa hồng cho bên liên kết = Giá trị thuần của hàng x tỉ lệ hoa hồng.

Chi tiết hoa hồng xem tại: https://shopee.vn/affiliate/ti-le-hoa-hong-voi-affiliate-marketing-shopee/