Những câu hỏi thường gặp - Hệ thống sẽ ghi nhận đơn hàng như thế nào?

Đơn đặt hàng sẽ được theo dõi thông qua cookie cho máy tính và ID thiết bị cho ứng dụng trên thiết bị di động. Khi trình duyệt hoặc ứng dụng được mở, hệ thống bắt đầu theo dõi. Đơn đặt hàng sẽ được ghi lại khi Đơn hàng ở trạng thái Đã hoàn thành và không có bất kỳ yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền nào phát sinh.

Quy trình cập nhật chuyển đổi diễn ra theo trình tự thời gian:

Đơn hàng phát sinh: Thông qua Web/Mobile Web/ Mobile App của Shopee
Ghi nhận chuyển đổi: đơn hàng sẽ được ghi nhận ngay sau khi phát sinh dưới 30 giây
Ghi nhận chi tiết đơn hàng: được ghi nhận sau 24 tiếng kể từ khi đơn hàng phát sinh
Hoa hồng và trạng thái đơn hàng được cập nhật 1 tuần 1 lần.