Những câu hỏi thường gặp - Hệ thống mới đăng ký bằng username, nếu không may tài khoản Shopee bị banned/frozen, không đăng nhập được nữa thì làm sao?

Bạn hãy liên lạc với nhân viên quản lí của bạn ở Shopee để được hỗ trợ thêm nhé.