Những câu hỏi thường gặp - Hệ thống báo cáo của Shopee Affiliate?

Thứ 4 hàng tuần bạn sẽ nhận được báo cáo thông qua app Shopee. Hoặc bạn có thể trực tiếp xem báo cáo bằng công cụ chatbot tại: m.me/100681211685420