Những câu hỏi thường gặp - Hệ thống báo cáo của Shopee Affiliate?

Hệ thống sẽ tự động cập nhật đơn hàng sau 24H kể từ khi đơn hàng phát sinh. Bạn có thể trực tiếp xem báo cáo tại Conversion report (Báo cáo chuyển đổi) – https://affiliate.shopee.vn/report/conversion_report