Những câu hỏi thường gặp - Mức hoa hồng tối đa tôi có thể nhận được hàng tháng là bao nhiêu?

Mức hoa hồng Người bán Tiếp Thị Liên Kết có thể nhận được hàng tháng là không giới hạn. Riêng đối với một số ưu đãi dành riêng cho từng Người bán, hoa hồng thưởng có thể sẽ giới hạn theo điều khoản của ưu đãi.