Những câu hỏi thường gặp - Hạn mức hoa hồng của tôi là bao nhiêu?

Hạn mức hoa hồng của mỗi tài khoản mới tham gia là 700$ 1 tháng, nếu bạn bán được nhiều đơn hàng và không vi pham nội quy chính sách của chương trình, đồng thời vượt hạn mức hoa hồng đưa ra thì Shopee sẽ cân nhắc nâng hạn mức ưu tiên cho bạn ở những tháng sau.