Những câu hỏi thường gặp - Chương trình KOLs Affiliate có thời hạn tham gia không?

Không. Bạn có thể đăng kí tham gia bất kì lúc nào.