Những câu hỏi thường gặp - Doanh thu có bị trừ thuế VAT không?

Tỷ lệ hoa hồng chưa bao gồm VAT. Áp dụng cho cả Website và Mobile App Shopee.