Những câu hỏi thường gặp - Điều kiện chấp nhận đơn hàng?

Khách hàng mua hàng và hoàn thành thanh toán, không đổi trả hàng (trong vòng 7 ngày).

  • Đơn hàng đầu tiên: Sau khi khách hàng click link liên kết, chỉ ghi nhận đơn hàng đầu tiên từ link đó. Đơn hàng thứ 2 phát sinh thông qua click này sẽ không được chấp nhận.
  • Cookie: Khách hàng phát sinh đơn hàng trong 30 ngày kể từ ngày click sẽ được ghi nhận kết quả đối với Website và 07 ngày đối với ứng dụng di động.
  • Nhấp chuột cuối cùng: Đơn hàng thành công được tính cho đơn vị có quảng cáo mà khách hàng nhấp chuột cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng.
  • Gian lận: các đơn hàng không được chấp nhận nếu phát hiện ra các dấu hiệu gian lận.

Lưu ý: SEO của Shopee cũng được tính là 1 channel tham gia trong quy tắc nhấp chuột cuối cùng. Tức là nếu user click vào link affiliate sau đó click link SEO thì đơn hàng sẽ không được tính cho bạn.