Những câu hỏi thường gặp - Điều kiện cần để tham gia tiếp thị liên kết?

Bạn chỉ cần sở hữu website, ứng dụng di động, blog hoặc các kênh mạng xã hội có thể thu hút người mua hàng.

Bạn có thể đọc thông tin chi tiết tại đây: https://shopee.vn/affiliate/phe-duyet-tai-khoan-tiep-thi-lien-ket-shopee/