Những câu hỏi thường gặp - Điều gì xảy ra nếu khách hàng không mua hàng sau khi nhấp vào link tiếp thị của tôi?

Cookies vẫn được lưu giữ trong 30 ngày đối với PC và 7 ngày đối với app, nếu trong thời gian lưu trữ cookie khách hàng thực hiện mua hàng (mà không nhấp vào bất kỳ link quảng cáo nào khác ngoài link tiếp thị liên kết của bạn) thì đơn hàng vẫn được tính.