Những câu hỏi thường gặp - Có thể tham gia qua các kênh nào?

Bạn có thể tham gia trở thành đối tác affiliate cho Shopee thông qua các kênh website, ứng dụng điện thoại hoặc các kênh mạng xã hội, blog.