Những câu hỏi thường gặp - Có thể tham gia nếu không có trang web không?

Đừng lo lắng! Bạn vẫn có thể tham gia qua các kênh mạng xã hội, blog hoặc ứng dụng điện thoại của mình.