Những câu hỏi thường gặp - Có hạn mức hoa hồng tối đa không? Làm sao tôi có thể theo dõi hạn mức của mình?

Ngoài Mức hoa hồng tối đa cho mỗi lượt đặt hàng trên hoa hồng cơ bản (Base commisson), khi tham gia chương trình bạn sẽ cần chú ý đến Hạn mức hoa hồng tối đa được nhận trong tháng (Monthly Budget CAP). Tùy vào hiệu suất và tỉ lệ đóng góp đơn hàng cũng như giá trị đơn hàng của bạn mà chúng tôi sẽ xét Hạn mức hoa hồng phù hợp với bạn.
Hạn mức hoa hồng tối đa được nhận trong tháng (Monthly Budget CAP) sẽ được cập nhật định kỳ tối thiểu 3 ngày làm việc vào đầu tháng. Bạn có thể theo dõi Hạn mức hoa hồng tối đa được nhận trong tháng của mình trên Dashboard tại mục Lịch sử thanh toán (https://affiliate.shopee.vn/payment/billing)


Lưu ý: Hoa hồng thưởng thêm không bị giới hạn bởi Mức hoa hồng tối đa cho mỗi lượt đặt hàng cũng như Hạn mức hoa hồng tối đa được nhận trong tháng