Những câu hỏi thường gặp - Cơ chế Last Click là gì?

Khi khách hàng click vào nhiều link affiliate và quảng cáo trước khi đặt hàng: đơn hàng sẽ được ghi nhận cho link được click cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng.
Ví dụ: Khách hàng click link A > click link B > Đặt hàng: Đơn hàng được tính cho link B.