Những câu hỏi thường gặp - Chương trình có các lớp học dành cho tôi không? Có tổn phí không?

Chương trình luôn có các lớp học dành cho Người bán và hoàn toàn miễn phí. Các lớp học được tổ chức định kỳ hàng tháng (thường vào thứ 4) và sẽ thông báo cho bạn qua Email nếu lớp học đó dành cho bạn, bạn hãy kiểm tra Email thường xuyên để theo dõi lịch học của lớp.