Những câu hỏi thường gặp - Chính sách lưu Cookies của chương trình là gì?

 

  • 30 ngày đối với trình duyệt Web (Desktop/Mobile).
  • 07 ngày đối với Mobile App Shopee.

Do Cookie được ghi nhận dựa trên trình duyệt/thiết bị mà Khách hàng sử dụng để click vào link affiliate nên Khách hàng cần đặt hàng trên đúng trình duyệt/thiết bị đó.