Những câu hỏi thường gặp - Cách thanh toán và rút tiền hoa hồng

Shopee thanh toán theo chu kỳ 1 tháng 1 lần.

 

Thông tin chi tiết: https://shopee.vn/affiliate/thiet-lap-thanh-toan-va-rut-tien-hoa-hong-shopee/