Bạn có thể đăng ký trực tiếp tại đường link: https://event.shopee.vn/affiliate/register/#/seller-affiliate-program/external/shopee

Trường hợp bạn nhận được cuộc gọi từ Shopee giới thiệu chương trình và được Shopee trực tiếp đăng ký cho các bạn rồi nhé.

Lưu ý: Trước khi đăng ký tham gia chương trình, bạn cần đạt được 2 tiêu chí sau:

➡️ Phải là nhà bán hàng trên kênh Shopee và có ít nhất 1 sản phẩm trong cửa hàng Shopee

➡️ Đã có app Shopee trên điện thoại