Những câu hỏi thường gặp - Bao lâu tôi có thể nhận được hoa hồng? Cách thức nhận hoa hồng như thế nào?

Bạn có thể nhận được thanh toán sau khi nhận được thông báo số tiền hoa hồng mỗi tháng từ Shopee.

Ví dụ:

▪️ Các đơn hàng của bạn phát sinh vào tháng 9 (trong thời gian 01-30/9)

▪️ Các đơn hàng sẽ được Shopee đối soát, kiểm tra gian lận vào cuối tháng 10

▪️ Tuần 1 của tháng 11 Shopee sẽ gửi thông tin đối soát để bạn kiểm tra tổng số đơn thành công và trạng thái các đơn hàng (mọi thông tin phản hồi của bạn diễn ra trong tuần 1 của tháng 11, sau thời gian này Shopee sẽ không nhận phản hồi)

▪️ Tuần 2 Shopee sẽ chốt thông tin đối soát cuối cùng và gửi nghiệm thu đến kế toán, bộ phận kế toán sẽ tiến hành thanh toán cho những đơn hàng hợp lệ.