Những câu hỏi thường gặp - Bao lâu tôi có thể nhận được hoa hồng? Cách thức nhận hoa hồng như thế nào?

Shopee sẽ thanh toán cho đối tác trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày 28 hàng tháng của tháng tiếp theo.
Chi tiết xem TẠI ĐÂY (Chương 6).