Những câu hỏi thường gặp - Ai sẽ là người trả tiền hoa hồng cho tôi? Là shopee hay người mua hàng?

Mọi chi phí hoa hồng sẽ do Shopee thanh toán. Các Shop không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào khi tham gia chương trình này