ĐIỀU KHOẢN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH SHOPEE KOL AFFILIATE

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA SHOPEE

Điều khoản và Điều kiện hợp tác Chương trình Tiếp thị liên kết của Shopee Việt Nam này (Thỏa thuận hợp tác) được thiết lập và tham gia giữa Công ty TNHH Shopee (“Shopee” hoặc “chúng tôi”), và bạn (“Bên Liên Kết”, đơn vị đăng ký tham gia trở thành đối tác KOL Affiliate của Shopee). Các chính sách và điều khoản trong Thỏa thuận hợp tác này được áp dụng khi bạn tham gia vào https://affiliate.shopee.vn (“Chương trình Affiliate”).

Mỗi chiến dịch Affiliate (“Chiến dịch” hoặc “Offer”) được dẫn tới một trang đích cụ thể cho Chiến dịch đó (“Trang đích bán hàng”) và có thể chứa các chính sách và điều khoản bổ sung, và là một phần của Thỏa thuận hợp tác này. Bằng việc nộp đơn đăng ký hoặc tham gia vào một Chiến dịch, Bên Liên Kết hoàn toàn đồng ý với tất cả điều khoản và điều kiện hợp tác trong Thỏa thuận hợp tác này.

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

 1. Shopee: là đơn vị sở hữu và quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử www.shopee.vn và ứng dụng di động Shopee.
 2. Sàn giao dịch thương mại điện tử: là sàn giao dịch thương mại điện tử www.shopee.vn và ứng dụng di động Shopee.
 3. Sản phẩm trên Shopee: Là hàng hóa/dịch vụ được chào bán, bán và phân phối trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.
 4. Chương trình Tiếp thị liên kết dành cho Người Có Sức Ảnh Hưởng (“Chương trình Affiliate”): là chương trình thông qua các Siêu liên kết trên kênh truyền thông của Bên Liên Kết đưa ra các lời chào bán, và bán các sản phẩm/hàng hóa và/ hoặc dịch vụ đến Khách hàng.
 5. Khách Thăm: Khách thăm được hiểu là các cá nhân/ người dùng internet được chuyển tiếp tới Sàn giao dịch thương mại điện tử bằng đường dẫn kích hoạt khi nhấp chuột vào quảng cáo do Bên Liên Kết đăng trên hệ thống quảng cáo của Bên Liên Kết.
 6. Siêu liên kết: Siêu liên kết là một đường dẫn đến Sàn giao dịch thương mại điện tử dưới hình thức địa chỉ URL duy nhất, được cung cấp thông qua Chương trình Liên kết, để Bên Liên Kết sử dụng trong Kênh truyền thông của mình (ví dụ như trang mạng điện tử đã được đăng ký), nhằm xác định các Bên Liên Kết.
 7. Nhấp chuột: Nhấp chuột là việc người sử dụng kích hoạt đường dẫn Siêu liên kết của Chương trình Liên kết để đến với Sản phẩm trên Shopee
 8. SEM: Có nghĩa là tiếp thị bằng công cụ tìm kiếm và bao gồm bất kỳ hình thức tiếp thị trực tuyến nào nhắm đến việc quảng bá các trang mạng điện tử bằng cách tăng khả năng hiển thị của những trang mạng điện tử này trên kết quả tìm kiếm ở các công cụ tìm kiếm trực tuyến thông qua việc sử dụng gói ưu tiên vị trí, gói quảng cáo theo ngữ cảnh hoặc gói bảo đảm vị trí ở kết quả tìm kiếm ở các công cụ tìm kiếm trực tuyến.
 9. SEO: Có nghĩa là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trực tuyến và bao gồm các quá trình (i) nâng cao số lượng hoặc chất lượng đối với lưu lượng truy cập đến một trang mạng từ các công cụ tìm kiếm và thông qua các kết quả tìm kiếm “tự nhiên” hoặc không trả phí, hoặc (ii) tạo ra hoặc khiến cho vị trí thứ hạng được cải thiện hoặc tốt hơn trong kết quả tìm kiếm ở các công cụ tìm kiếm trực tuyến liên quan đến một hoặc nhiều từ khóa cụ thể.
 10. Lượt xem: Là Số lần một quảng cáo được hiển thị trên kênh quảng cáo
 11. Chiến Dịch: Chiến dịch là hình thức quảng cáo, chiến dịch quảng cáo chủ động từ Shopee nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả bán hàng, tăng lượt giới thiệu Khách Thăm và mua hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.
 12. Phí Dịch Vụ: Là khoản phí Shopee thanh toán cho Bên Liên Kết căn cứ trên số lượng Đơn Hàng Thành Công được thực hiện và tỷ lệ hoa hồng chia sẻ.
 13. Kết Quả Đăng Quảng Cáo: Được hiểu là tất cả các Đơn Hàng Thành Công bắt nguồn từ việc Khách Thăm truy cập các quảng cáo do Bên Liên Kết đăng. Các Kết Quả Đăng Quảng Cáo sẽ được tính Phí Dịch Vụ.
 14. Cookies: Là mã lưu giữ thông tin truy cập của Khách hàng do đối tác dẫn vào Sàn giao dịch thương mại điện tử. Thời gian lưu giữ Cookies là 7 (bảy) ngày cho cả App và Website. 
 15. Nguyên Tắc Nhấp Chuột Cuối Cùng: Là trường hợp Khách Thăm có Đơn Hàng Thành Công từ nguồn quảng cáo do Bên Liên Kết đăng hoặc từ trang mạng của bên thứ ba, khi đó, Đơn Hàng Thành Công sẽ được tính cho trang mạng mà Khách Thăm có nhấp chuột cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng tại Sàn giao dịch thương mại điện tử. 
 16. Hành vi bị cấm: Là các hành vi không được phép sử dụng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ theo quy định của Điều khoản và điều kiện này và/hoặc các thỏa thuận khác bằng văn bản của các Bên. 
 17. Thông Tin Mật: Là bất kỳ thông tin nào được thể hiện dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin liên quan đến Thỏa thuận Hợp tác này và những thông tin mà một Bên có thể có được trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này.
 18. Nguyên Tắc Đơn Hàng Đầu Tiên: Là trong thời gian lưu giữ Cookies, chỉ tính Đơn Hàng Thành Công đầu tiên từ nguồn quảng cáo do Bên Liên Kết đăng; sau đó Khách Thăm đó tiếp tục phát sinh các đơn hàng tiếp theo thì các đơn hàng phát sinh sau đơn hàng đầu tiên không được tính vào Kết Quả Đăng Quảng Cáo.
 19. Tài liệu quảng cáo: Bao gồm nhưng không giới hạn ở các khung banner quảng cáo, cửa sổ quảng cáo (popup), bài viết hoặc bất cứ thông tin sản phẩm nào được hiển thị theo các hình thức tương tự hoặc được hiển thị theo bất cứ cách nào trên các phương tiện quảng cáo.
 20. Đơn Hàng Thành Công: Là đơn hàng mua hàng hoá hoặc dịch vụ được hoàn tất trên Sàn giao dịch thương mại điện tử trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Khách Thăm được Bên Liên Kết dẫn đến Sàn giao dịch thương mại điện tử thông qua hệ thống quảng cáo của Bên Liên Kết. Đơn Hàng Thành Công không bao gồm các đơn hàng gian lận/giả mạo hoặc đơn hàng phát sinh từ Hành vi bị cấm. Đơn Hàng Thành Công cũng không bao gồm đơn hàng bị huỷ hoặc bị người mua từ chối nhận hàng hoặc bị trả hàng trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận hàng.
 21. Hệ thống của Shopee: Là hệ thống trực tuyến do Shopee cung cấp để Bên Liên Kết tham gia Chương trình Liên kết Shopee và cung cấp cho Bên Liên Kết những thông tin thống kê và thông tin tài chính. Thông qua Hệ thống của Shopee, Bên Liên Kết có thể tiếp cận các thông tin và tài liệu cần thiết, bao gồm: hoạt động của Bên Liên Kết, tiếp nhận tài liệu quảng cáo, đăng nhập để xem số tiền hoa hồng của Bên Liên Kết.

ĐIỀU 2. XÁC LẬP HỢP TÁC

Quan hệ Hợp Tác giữa Shopee và Bên Liên Kết về việc đăng tải các Tài liệu quảng cáo của Shopee chỉ được xác lập thông qua quy trình đăng ký trên Hệ thống của Shopee. Bên Liên Kết phải gửi Mẫu đơn đăng ký để tham gia vào Chương trình Tiếp thị liên kết của Shopee thông qua Hệ thống của Shopee, theo đó đồng ý với các điều khoản, điều kiện Hợp tác này.

2.1 Bên Liên Kết chỉ được tham gia Chương trình Tiếp thị Liên Kết Shopee với 1 trong 3 hình thức đăng ký dưới đây:

Cá nhân chưa có gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee, và đạt tiêu chuẩn KOL của Shopee (Chương trình liên kết tiếp thị dành cho người có sức ảnh hưởng – KOL Affiliate).

Cá nhân đã có gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee (Chương trình liên kết tiếp thị dành cho người bán – Seller Affiliate). Chi tiết điều khoản tham gia tham khảo tại đây

Tổ chức sở hữu đơn vị liên kết thứ cấp thực hiện Chương trình Tiếp thị Liên kết Shopee

2.2 Trường hợp bên liên kết tham gia hơn 1 Chương trình Tiếp Thị Liên Kết Shopee được nêu ở mục 2.1, Bên liên kết sẽ được yêu cầu chọn tham gia 1 chương trình trong thời gian 5 ngày làm việc, và Shopee sẽ đóng những tài khoản liên kết còn lại.

ĐIỀU 3: PHẠM VI CÔNG VIỆC

3.1 Phạm vi công việc là việc Bên Liên Kết tham gia vào các Chương trình Tiếp thị liên kết và quảng bá cho Shopee dựa trên Hệ thống của Shopee. Shopee sẽ chọn lọc và cung cấp các Tài liệu Quảng cáo có sẵn cho Bên Liên Kết với vai trò một nhà quảng cáo trên Hệ thống của Shopee. 

3.2 Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm cho việc đưa các Tài liệu Quảng cáo lên Kênh truyền thông đã đăng ký trong Chương trình Liên kết Shopee. Căn cứ vào các quyền của Shopee quy định tại Thỏa thuận Hợp tác này, Bên Liên Kết được toàn quyền quyết định có đưa tài liệu quảng cáo của Shopee lên Kênh truyền thông của Bên Liên Kết hay không và trong thời gian bao lâu, trừ khi Shopee có yêu cầu khác. Bên Liên Kết sẽ được quyền gỡ bỏ các Tài liệu Quảng cáo này bất cứ lúc nào. Bên Liên Kết chỉ được phép đưa các tài liệu quảng cáo của Shopee lên Kênh Quảng cáo với điều kiện những Kênh Quảng cáo này đã được chấp thuận bởi Shopee.

3.3 Đổi lại cho những Đơn hàng Thành công, Bên Liên Kết sẽ được nhận hoa hồng từ Shopee, dựa trên mức độ và giá trị thực của dịch vụ. 

3.4 Chương trình Liên kết sẽ không thiết lập bất cứ quan hệ nào giữa Các Bên nằm ngoài phạm vi Thỏa thuận Hợp tác này. 

3.5 Các điều khoản và điều kiện riêng của Bên Liên Kết cần phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Shopee và do đó, sẽ không được áp dụng ngay cả khi Shopee không phản đối tính hợp lệ của những điều khoản và điều kiện này.

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT CỦA BÊN LIÊN KẾT

4.1. Bên Liên Kết không được sử dụng và/hoặc sửa đổi các Tài liệu Quảng cáo và nội dung được truy cập thông qua Hệ thống của Shopee mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Shopee, trừ khi việc cho phép được quy định cụ thể theo các điều khoản của Thỏa thuận Hợp tác này.

4.2. Bên Liên Kết không được sử dụng thư quảng cáo điện tử, tin nhắn SMS để quảng bá, truyền thông hoặc tiếp thị cho Shopee theo Chương trình Affiliate mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Shopee. Bên Liên Kết chỉ được dùng các Các Tài liệu Quảng cáo này chỉ cho mục đích duy nhất là để thực hiện các hoạt động hợp tác theo Chương trình Affiliate giữa Bên Liên Kết và Shopee và không được đề cập đến bất cứ hoạt động kinh doanh nào khác của Bên Liên Kết. Mọi Tài liệu Quảng cáo riêng của Bên Liên Kết có đề cập hoặc có liên quan đến Shopee dù theo bất cứ cách nào nhưng nếu không liên quan đến việc thực hiện Chương trình Affiliate đều bị nghiêm cấm. Nếu Bên Liên Kết sử dụng các Tài liệu Quảng cáo riêng mà có đề cập hoặc có liên quan đến Shopee theo bất cứ cách nào đều bị coi là hành vi vi phạm của Bên Liên Kết.   

Shopee sẽ không chịu trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu của bên thứ ba trong trường hợp có các vấn đề phát sinh từ việc gửi thư điện tử, tin nhắn SMS của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết tự chịu trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến thư điện tử, tin nhắn SMS của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết không được phép sử dụng thương hiệu cũng như từ “Shopee” trong địa chỉ thư điện tử, trong URL, trong mã nguồn, và trong tiêu đề của thư điện tử/tin nhắn SMS. Trong mọi trường hợp, Bên Liên Kết phải ghi hoặc diễn tả một cách rõ ràng rằng các thư điện tử được gửi từ Bên Liên Kết chứ không phải được gửi trực tiếp từ Shopee. Thư điện tử và/hoặc tin nhắn SMS của Bên Liên Kết phải được Shopee phê duyệt trước khi gửi đi. Bên Liên Kết phải bồi thường các chi phí, trong trường hợp vi phạm yêu cầu của bên thứ ba hay vi phạm các điều khoản hạn chế nêu trên. 

4.3. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động thường xuyên của kênh truyền thông của mình, bao gồm cả kênh truyền thông của các đơn vị liên kết thứ cấp trong mạng lưới của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết không được đưa lên Kênh truyền thông của Bên Liên Kết các nội dung vi phạm pháp luật, đạo đức công cộng, hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba. Nội dung cấm bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình kích động bạo lực, nội dung và ảnh minh họa gợi dục và khiêu dâm, tuyên bố gây nhầm lẫn hoặc nội dung mang tính phân biệt đối xử (ví dụ về giới tính, chủng tộc, chính trị, tôn giáo, quốc tịch hoặc tàn tật). Những nội dung này không được đề cập trên kênh truyền thông của Bên Liên Kết, và cũng không được tạo đường dẫn liên kết từ những kênh truyền thông nói trên đến nội dung tương ứng trên các trang mạng điện tử khác. 

4.4. Kênh truyền thông của Bên Liên Kết hoặc các kênh quảng cáo liên quan khác không được tiến hành, thực hiện, sử dụng, triển khai hay thiết lập thỏa thuận, các hoạt động truyền tải hoặc chia sẻ mà không có sự đồng ý trước của Shopee.

4.5. Bên Liên Kết không được tạo và/hoặc duy trì trang mạng/chương trình ứng dụng mà có thể dẫn đến nguy cơ nhầm lẫn với hình ảnh hoặc hiện diện của Shopee trên các trang mạng/ nền tảng trực tuyến hoặc ứng dụng điện thoại di động. Bên Liên Kết không được sao chép hình ảnh hoặc hiện diện của Shopee, cũng như không được sao chép ảnh, đồ họa, thiết kế, văn bản hoặc nội dung khác từ trang mạng của Shopee. Nghiêm cấm việc thu thập bất kỳ thông tin nào trên trang mạng của Shopee. Đặc biệt, Bên Liên Kết phải tránh tạo ấn tượng rằng trang mạng của Bên Liên kết là một dự án của Shopee hoặc đơn vị điều hành trang điện tử đó là liên quan với Shopee theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào. Việc bên Liên kết sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào từ hình ảnh hoặc hiện diện của Shopee trên trang mạng hoặc phương tiện truyền thông hoặc logo hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Shopee cần phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của Shopee. 

4.6. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm, đối với Shopee, về việc đảm bảo rằng nội dung quảng cáo của Bên Liên Kết không vi phạm dù là trực tiếp hay gián tiếp các quy định của pháp luật về quảng cáo hoặc tới quyền sở hữu của bên thứ ba cả trong lẫn ngoài nước hoặc các quyền bất kỳ khác dù chúng chưa đáp ứng điều kiện đặc biệt nào để được pháp luật bảo vệ. 

4.7. Nghiêm cấm sử dụng SEM và quảng cáo dựa trên từ khóa khác sử dụng thương hiệu Shopee hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Shopee để dẫn đến trang Sản phẩm trên Shopee. Nói cách khác, “Shopee” và các từ hoặc cụm từ tương tự khác mà có thể gây hiểu lầm là Shopee được xem như là từ khóa cấm. 

4.8. Việc quảng cáo cho Shopee thông qua các hoạt động trên mạng xã hội (bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Snapchat, Zalo, Instagram, Pinterest, Twitter) hoặc các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu của Shopee và không được sử dụng chữ Shopee hoặc thương hiệu Shopee hoặc bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Shopee, hay hiển thị nội dung gây nhầm lẫn với hoạt động chính thức của Shopee trên trang mạng xã hội, hoặc các phương tiện quảng cáo khác. 

4.9. Bên Liên Kết sẽ không thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên Hệ Thống của Bên Liên Kết thứ ba. Bên Liên Kết chỉ được phép chuyển lưu lượng truy cập của mình và/hoặc của đơn vị liên kết thứ cấp của mình (trong trường hợp có mạng liên kết thứ cấp), đến trang Sản phẩm trên Shopee. 

4.10. Bên Liên Kết phải đảm bảo rằng sẽ thiết lập các Cookies chỉ khi tài liệu quảng cáo hiện hữu trên Chương trình Tiếp thị liên kết của Shopee đang được hiển thị trên Trang mạng của Bên Liên Kết và người dùng nhấp chuột một cách tự nguyện và có ý thức. Việc sử dụng layer, các add-ons, iFrame, pop-up, pop-under, site-under, quảng cáo Tự động chuyển hướng [1], cookie dropping, công nghệ postview, các quảng cáo gây nhầm lẫn khiến người xem hiểu sai mà nhấp chuột làm hiển thị một nội dung định sẵn nào đó, thì đều không được phép và là Hành vi bị cấm. Đối với các chiến dịch, quảng cáo trên chương trình ứng dụng dẫn đến việc cài đặt bắt buộc các ứng dụng của Nhà quảng cáo cũng là Hành vi bị cấm. Để làm rõ, việc cài đặt bắt buộc cũng bao gồm các hành động không yêu cầu người sử dụng cho phép trước khi bắt đầu tải về/ chuyển hướng. 

4.11. Việc sử dụng các đề nghị giao kết, các tên sáng tạo hoặc tên thương hiệu dành cho bất cứ cuộc thi hay chương trình xổ số nào cũng đều bị nghiêm cấm. 

4.12. Bên Liên Kết chỉ được quảng bá các phiếu mua hàng ưu đãi, mã giảm giá mà Shopee đã phê duyệt cụ thể cho các Bên Liên Kết hoặc truyền tải qua các bản tin của Bên Liên Kết. Không được phép quảng bá cho các phiếu mua hàng ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn bản tin gửi khách hàng qua thư điện tử, tin nhắn SMS, v.v…, quảng cáo trên báo in hoặc liên lạc dịch vụ chăm sóc khách hàng. 

4.13. Bất kỳ sự vi phạm nào của Bên Liên Kết về nghĩa vụ theo quy định tại Thỏa thuận Hợp tác này hoặc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Shopee sẽ cho phép Shopee chấm dứt Thỏa thuận Hợp tác này một cách chính đáng theo quy định của pháp luật. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khiếu nại bổ sung mà Shopee được quyền đối với Bên Liên Kết. Đặc biệt, Shopee được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả và bất kỳ dịch vụ liên quan đến Bên Liên Kết.  

4.14. Bên Liên Kết phải ngay lập tức tháo gỡ các tài liệu quảng cáo của Shopee khỏi trang mạng điện tử hoặc nền tảng trực tuyến của Bên Liên Kết khi Shopee có yêu cầu hoặc ngay khi chấm dứt hợp tác với Shopee. 

4.15. Không làm ảnh hưởng đến bất cứ quyền yêu cầu bồi thường, quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của Shopee trong Thỏa thuận Hợp tác này, Nhà Bán Hàng phải bồi thường, bảo vệ và giữ cho Shopee không bị thiệt hại từ và đối với bất kỳ và tất cả các thiệt hại có thể duy trì, thiết lập, thực hiện hoặc bị cáo buộc chống lại Shopee, hoặc thiệt hại mà Shopee phải gánh chịu và phát sinh (dù cho trực tiếp hoặc gián tiếp) từ, trong quá trình hoặc liên quan đến việc vi phạm các nghĩa vụ trong Thỏa thuận Hợp tác của Bên Liên Kết hoặc dựa trên các vi phạm pháp luật của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết có nghĩa vụ bồi thường cho Shopee đối với tất cả các yêu cầu mà bên thứ ba xác lập dựa trên các hành vi vi phạm đã nêu trên. Nếu Shopee yêu cầu Bên Liên Kết cung cấp thông tin hoặc giải trình nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật, Bên Liên Kết có nghĩa vụ cung cấp những nội dung này cho Shopee trong khoảng thời gian cần thiết nhưng không quá ba (03) ngày lịch kể từ ngày nhận được yêu cầu của Shopee, đồng thời cũng sẽ hỗ trợ Shopee một cách hợp lý trong quá trình bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật. 

4.16. Bên Liên Kết phải bồi thường cho Shopee đối với bất kỳ chi phí nào phát sinh từ khiếu nại của bên thứ ba dựa trên các hành vi vi phạm Thỏa thuận Hợp tác này hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này. Các chi phí này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phí luật sư, án phí hoặc chi phí giải quyết tranh chấp khác (ví dụ như chi phí để thực hiện những quy trình độc lập nhằm thu thập chứng cứ, thiệt hại và những bất lợi khác mà Shopee phải gánh chịu). 

4.17. Ngoài ra, Bên Liên Kết sẽ không được mua bất kỳ Sản phẩm nào tại Sàn giao dịch thương mại điện tử để bán lại hoặc dùng cho mục đích thương mại với bất cứ hình thức nào. Tương tự như vậy, Bên Liên Kết không được yêu cầu hoặc khuyến khích bất kỳ bạn bè, người thân hoặc cộng sự của mình mua bất kỳ Sản phẩm nào thông qua các tài liệu Quảng cáo được Shopee cung cấp, để bán lại hoặc dùng cho mục đích thương mại với bất cứ hình thức nào. 

4.18. Bên Liên Kết cam kết rằng mình đã có và sẽ duy trì tất cả các giấy phép, giấy chấp thuận, phê duyệt, đăng ký hoặc tài liệu tương tự, để thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này và sẽ thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật Quảng cáo, văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân. 

4.19. Trong trường hợp Bên Liên Kết vi phạm Thỏa thuận Hợp tác này, Shopee có toàn quyền quyết định việc không thanh toán cho Bên Liên Kết bất kỳ khoản thanh toán nào Bên Liên kết được hưởng nhưng phát sinh từ các hành vi vi phạm Thỏa thuận Hợp tác này. 

Trong trường hợp vi phạm xuất phát từ một đơn vị liên kết thứ cấp trong mạng lưới của Bên Liên Kết, Shopee có thể yêu cầu Bên Liên Kết bồi thường cho Shopee một khoản tương đương 30% số tiền Shopee thanh toán cho Bên Liên Kết trong 03 tháng gần nhất trước trước thời điểm phát hiện ra hành vi vi phạm.

4.20. Bên Liên Kết có trách nhiệm thực hiện khai báo phù hợp với các chính sách của Shopee trong trường hợp Bên Liên Kết đồng thời là người lao động của Shopee. Theo đó, Bên Liên Kết đồng ý là Bên Liên Kết sẽ không nhận bất kỳ khoản hoa hồng phát sinh từ việc hợp tác theo Thỏa Thuận Hợp Tác này.

ĐIỀU 5: DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI SHOPEE 

5.1. Bên Liên Kết sẽ được cung cấp các tài liệu quảng cáo sau khi gia nhập Chương trình Tiếp thị Liên kết Shopee. Các tài liệu quảng cáo này sẽ được cập nhật theo từng thời kỳ. 

5.2. Shopee sẽ vận hành Sàn giao dịch thương mại điện tử trong các giới hạn về khả năng kỹ thuật của Shopee. Shopee sẽ không có nghĩa vụ, trong các giới hạn này, bảo đảm Sàn giao dịch thương mại điện tử không bị lỗi và không bị gián đoạn truy cập. Chất lượng và sự chính xác của các sản phẩm, tài liệu quảng cáo và các tập tin định dạng csv được cung cấp trên Hệ thống của Shopee sẽ thuộc quyền định đoạt tuyệt đối của Shopee. 

5.3 Tất cả các hoạt động của Bên Liên Kết sẽ được ghi nhận thông qua Hệ thống của Shopee và Bên Liên Kết có thể truy cập vào các thống kê và báo cáo có liên quan. Các khoản hoa hồng mà Shopee trả cho Bên Liên Kết được dựa trên Đơn Hàng Thành Công và giá trị thuần của Đơn Hàng Thành Công.  

5.4 Bên Liên Kết, khi tham gia vào Hệ thống của Shopee và phù hợp với các điều khoản và điều kiện mà Bên Liên Kết đã đồng ý với Shopee đối với vấn đề này, được nhận hoa hồng từ Shopee liên quan đến các Đơn Hàng Thành Công thực tế được xác lập nhờ hoạt động quảng bá về Shopee đang được Bên Liên Kết triển khai trên trang mạng điện tử/chương trình ứng dụng của Bên Liên Kết.  

ĐIỀU 6. HOA HỒNG VÀ MỨC THƯỞNG CỦA BÊN LIÊN KẾT CHO GIAO DỊCH XÁC LẬP TỪ TRANG MẠNG ĐIỆN TỬ SHOPEE 

6.1. Shopee sẽ trả một khoản hoa hồng dựa trên doanh số phát sinh từ những truy cập từ Trang mạng điện tử hoặc ứng dụng di động của Bên Liên Kết. Để thưởng cho các nhà liên kết hoạt động hiệu quả nhất, Shopee đã đưa ra một cơ cấu phân loại mức hoa hồng áp dụng cho các giao giao dịch xác lập trên Hệ thống của Shopee. 

Ngành hàng Khách hàng mới Khách hàng cũ Mức hoa hồng tối đa (VND)
Ô tô – Xe máy – Xe đạp 14.0% 3.0% 15,000
Túi ví 22.0% 4.0% 15,000
Nhà sách online 14.0% 6.0% 15,000
Máy ảnh – Máy quay phim 7.0% 2.0% 15,000
Máy tính & Laptop 7.0% 2.0% 15,000
Thiết bị điện tử 7.0% 4.5% 15,000
Phụ kiện thời trang 22.0% 4.0% 15,000
Bách hóa online 13.0% 2.0% 15,000
Sức khỏe & Sắc đẹp 20.0% 3.0% 15,000
Nhà cửa & Đời sống 16.0% 3.5% 15,000
Thiết bị gia dụng 10.0% 2.0% 15,000
Thời trang nam 22.0% 4.0% 15,000
Giày dép nam 18.0% 4.0% 15,000
Điện thoại & Phụ kiện 7.0% 4.5% 15,000
Mẹ & Bé 15.0% 4.0% 15,000
Thể thao & Du lịch 22.0% 4.0% 15,000
Đồ chơi 15.0% 6.0% 15,000
Đồng hồ 18.0% 4.0% 15,000
Thời trang nữ 20.0% 2.0% 15,000
Giày dép nữ 18.0% 4.0% 15,000
Các ngành hàng khác 0.0% 0.0% 0

Giá trị thuần của đơn hàng = [Tiền khách hàng trả – (Phí vận chuyển + khoản giảm giá nếu có)]

Bảng hoa hồng chương trình Shopee KOL Affiliate

6.3. Tiền thanh toán cho Bên Liên Kết = [Giá trị thuần của đơn hàng x  tỷ lệ hoa hồng] 

6.4. Cấu trúc hoa hồng có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào (vd, bằng cách cộng thêm hoa hồng cho một số bên liên kết nhất định), để khuyến khích phương án kinh doanh tốt nhất và khen thưởng cho thành tích vượt trội. Vui lòng xem thêm thông tin tại Điều 12.3. 

6.5 Shopee sẽ trao thưởng thành tích cho Bên Liên Kết qua hình thức Mã Giảm Giá được thêm trực tiếp vào tài khoản Shopee mà Bên Liên Kết cung cấp. Mức thưởng thành tích như sau: 

Thưởng 100,000 VND khi KOL có được đơn hàng đầu tiên

6.6. Chính sách thưởng hoa hồng mới

 1. Thưởng doanh số bán hàng sẽ tăng từ 10% thành 20% mỗi tháng khi KOL có từ 1.000 đơn hàng mỗi ngày trở lên.
Lượng đơn hàng trung bình của tháng % Hoa hồng thưởng thêm
Từ  1.000 đơn hàng/ ngày trở lên 20%
Từ 200 đơn hàng/ ngày trở lên 10%
Từ 20 đơn hàng/ngày trở lên 5%
 1. Nhận đặc quyền ưu tiên khi tham gia các chiến dịch quảng cáo tiếp thị liên kết của nhãn hàng với các ưu đãi hấp dẫn
 • Nhằm khuyến khích thúc đẩy doanh số, Shopee sẽ có mức thưởng thêm hoa hồng dựa trên các sản phẩm bán ra từ các nhãn hàng.
 • Các chương trình thưởng thêm sẽ được thông báo vào đầu mỗi tháng đến từng KOL thông qua email của Shopee Affiliate.
 • Tổng thu nhập mỗi tháng sẽ được tính như sau:

Ví dụ:

Tổng doanh thu phát sinh tháng 5 = Doanh thu phát sinh tháng 5 + (x)% mức thưởng theo thứ hạng + (x) thưởng thêm hoa hồng mỗi tháng 

 • Doanh thu phát sinh của KOL A trong tháng 5 là 100.000.000 VND với lượng đơn hàng trung bình từ 1.000 đơn /ngày trở lên, sẽ được thưởng thêm 20% trên mức doanh thu.
 • Tổng thu nhập tháng 5: 100.000.000 + 20.000.000 = 120.000.000 VND.

6.7. Không ảnh hưởng đến các quyền hoặc chế tài khác dành cho Shopee, Shopee có quyền giữ lại, và Bên Liên Kết đồng ý rằng nếu Shopee xác định rằng Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa thuận Hợp tác này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm tại Điều 4, hoặc nếu có lỗi kỹ thuật của Bên Liên Kết, chẳng hạn như định dạng liên kết không đúng, thì Shopee có quyền không thanh toán khoản hoa hồng có liên quan, và Bên Liên Kết đồng ý rằng Bên Liên Kết sẽ không đủ điều kiện để hưởng bất kỳ khoản hoa hồng nào có liên quan đến những vấn đề này. Sau khi Shopee phát hiện Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa thuận Hợp tác này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm tại Điều 4, hoặc thực hiện Hành vi bị cấm, Shopee có thể yêu cầu Bên Liên Kết thanh toán một khoản hoàn trả chiết khấu bổ sung tương đương 30% số tiền Shopee đã thanh toán cho Bên Liên Kết. 

ĐIỀU 7. HOA HỒNG CỦA BÊN LIÊN KẾT CHO CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC XÁC LẬP TỪ CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CỦA SHOPEE 

7.1. Shopee đồng ý chi trả một khoản hoa hồng trên các doanh số Đơn Hàng Thành Công phát sinh từ lưu lượng truy cập thông qua Trang mạng điện tử/Chương trình ứng dụng của Bên Liên Kết. Shopee đưa ra mức hoa hồng trên từng Đơn Hàng Thành Công thuần không bao gồm phần hoàn trả chiết khấu. Vui lòng tham khảo cơ cấu phân loại mức hoa hồng tại https://shopee.vn/affiliate/ti-le-hoa-hong-voi-shopee-affiliate/.

7.2. Không ảnh hưởng đến các quyền hoặc chế tài khác của Shopee, nếu Shopee xác định rằng Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa thuận Hợp tác này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm tại Điều 4 hoặc thực hiện Hành vi bị cấm, hoặc định dạng Siêu liên kết không đúng, thì Shopee có quyền không thanh toán các khoản hoa hồng có liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa thuận Hợp tác này. Để cho rõ ràng, trong trường hợp Shopee phát hiện Bên Liên Kết vi phạm Điều 4.20 của Thỏa Thuận Hợp Tác này, cụ thể là đã nhận tiền hoa hồng từ việc tham gia Chương trình Affiliate khi đang là người lao động của Shopee, Shopee có quyền thu hồi/cấn trừ tiền hoa hồng đó vào các khoản Shopee phải trả cho Bên Liên Kết theo Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc yêu cầu hoàn trả số tiền hoa hồng Bên Liên Kết nhận được trong thời gian Bên Liên Kết đồng thời vừa tham gia chương trình Tiếp Thị Liên Kết vừa là người lao động của Shopee.

ĐIỀU 8. PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI 

8.1. Shopee và Bên Liên Kết đồng ý rằng việc theo dõi và báo cáo sẽ được tiến hành bởi Hệ Thống của Shopee bằng cách sử dụng Cookies trên trình duyệt của người dùng để truy ngược giao dịch về Bên Liên Kết và sử dụng thiết bị hoặc phần mềm định danh để theo dõi giao dịch được thực hiện ở Sàn giao dịch thương mại điện tử.

8.2. Một giao dịch Bên Liên Kết được hưởng hoa hồng là giao dịch có nhấp chuột cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng.

8.3. Cookies sẽ tồn tại trong vòng 7 ngày: người dùng phát sinh đơn hàng trong 07 ngày kể từ ngày nhấp chuột cuối cùng sẽ được ghi nhận kết quả đối với Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử và ứng dụng di động.

ĐIỀU 9. THANH TOÁN 

9.1. Với các đơn hàng phát sinh hợp lệ trong tháng T sẽ được Shopee thực hiện đối soát trong tháng T + 1, các đơn hàng chưa được xử lý kịp sẽ được đối soát và thanh toán vào tháng T + 2. Cụ thể quy trình dối soát và thanh toán sẽ được thực hiện như sau:

Đơn hàng phát sinh vào tháng 8 (tháng T) sẽ được Shopee thực hiện đối soát trong tháng 9 (tháng T+1), các đơn hàng pending sẽ được đối soát và thanh toán vào tháng T+2.

Ngày 1/9: Shopee gửi email xác nhận tài khoản thanh toán cho KOLs với tiêu đề: “[Shopee KOL Affiliate] Xác nhận thông tin tài khoản thanh toán hoa hồng”. Nếu thông tin tài khoản thanh toán ghi trong email không chính xác, KOLs điền thông tin tài khoản mới theo form TẠI ĐÂY.

Ngày 20/9: Shopee hoàn thành đối soát cho các đơn hàng phát sinh từ ngày 1-31 của tháng 8 và các đơn hàng của tháng 7 có trạng thái là pending trong tháng 8.

Ngày 23/9: Shopee hoàn thành việc gửi email thông báo số Net cho đối tác.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày 28/9: Tiến hành thanh toán đơn hàng hợp lệ của tháng 8 và tháng 7.

Ngày 20/10: Tiến hành đối soát đơn hàng pending của tháng 08 và đơn hàng hợp lệ của tháng 9.

Ngày 23/10: Shopee hoàn thành việc gửi email thông báo số Net cho đối tác.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày 28/10: Tiến hành thanh toán đơn hàng hợp lệ của tháng 9 và tháng 8.

9.2. Bên Liên Kết có thể đăng nhập vào hệ thống của Shopee để theo dõi số tiền hoa hồng đã được tích lũy. Hàng tháng, Shopee sẽ gửi đối soát qua email đăng ký của Bên Liên Kết qua hệ thống của Shopee về mức hoa hồng mà Bên Liên Kết đạt được.

9.3 Với các Bên Liên Kết là cá nhân, Bên Liên Kết có thời gian 02 ngày làm việc để phản hồi và xác nhận kết quả hoa hồng. Sau thời gian 02 ngày làm việc nếu Shopee không nhận được bất kỳ một phản hồi nào của Bên Liên Kết về kết quả đối soát qua Nhân viên hỗ trợ thì nghĩa là Bên Liên Kết đồng ý với mức hoa hồng mà Shopee đã gửi qua email.

9.3. Việc chi trả cho Bên Liên Kết sẽ được thực hiện mỗi tháng một lần hoặc sau 30 ngày kể từ khi Shopee nhận được hóa đơn và biên bản đối soát có xác nhận của 2 bên nếu Bên Liên Kết là tổ chức.

9.4. Với các Bên Liên Kết là cá nhân, các khoản Thanh toán sẽ bị khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân, theo quy định của Nhà nước. Mức thuế hiện đang được áp dụng theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính là 10% đối với khoản thu nhập trên 2,000,000 đ (Hai triệu đồng). Các khoản Thanh toán dưới 2,000,000 đ sẽ được miễn trừ Thuế thu nhập cá nhân.

9.5. Nếu các khoản thanh toán phải chịu thuế nhà thầu, Shopee sẽ khấu trừ số thuế đó vào khoản thanh toán, chi trả cho Bên Liên Kết số tiền sau khấu trừ và đồng thời cung cấp cho Bên Liên Kết chứng nhận hoặc tài liệu tương đương về số thuế nhà thầu.

ĐIỀU 10. BẢO MẬT 

10.1    Thông tin mật theo quy định tại điều này có nghĩa là toàn bộ nội dung và thông tin về kinh doanh hoặc kỹ thuật liên quan đến đàm phán, hình thành và thực hiện Thỏa thuận Hợp tác, cùng bất cứ thông tin, phát hiện, dữ liệu và tài liệu nào dưới bất cứ dạng, loại hoặc phương thức thể hiện nào mà:

 1. Liên quan đến các Bên hoặc một Bên; hoặc
 2. Liên quan đến Thỏa thuận Hợp tác này hoặc việc thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này; hoặc
 3. Liên quan đến các hoạt động kinh doanh của một Bên, dù là thực tế hay đang đề xuất, đã được tiết lộ trong quá trình đàm phán, hình thành và thực hiện. 

10.2 Bên Liên Kết có trách nhiệm giữ bí mật mọi thông tin được Shopee cung cấp hoặc các thông tin khác liên quan đến Thỏa thuận Hợp tác và không tiết lộ cho bất cứ Bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Shopee trừ trường hợp được yêu cầu hợp pháp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trong trường hợp như vậy, Bên Liên Kết có trách nhiệm phải thông báo trước cho Shopee  trong Thỏa thuận Hợp tác này về yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được yêu cầu. 

10.3 Trách nhiệm bảo mật thông có hiệu lực không thời hạn, kể cả khi kết thúc thời hạn Thỏa thuận Hợp tác. 

ĐIỀU 11.   LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

11.1 Thỏa thuận Hợp tác này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. 

11.2 Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này hoặc việc vi phạm, chấm dứt, hoặc vô hiệu Thỏa thuận Hợp tác sẽ được nỗ lực giải quyết thông qua đàm phán thiện chí giữa các Bên trong thời gian đến ba mươi (30) ngày hoặc lâu hơn nếu các Bên có thoả thuận nhưng cũng không vượt quá thời. 

11.3 Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận Hợp tác này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế việt nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm này. Nơi giải quyết tranh chấp là thành phố Hồ Chí Minh và ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là tiếng Việt. 

[1] Quảng cáo Tự động chuyển hướng tức là tự động chuyển hướng người dùng đến các trang mạng của Nhà quảng cáo mà không có sự kích hoạt hoặc hành động nào của người dùng (như nhấp chuột, chạm vào)