ĐIỀU KHOẢN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT DÀNH CHO NGƯỜI BÁN

 • ĐỊNH NGHĨA
  • Shopee: là đơn vị sở hữu và quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử shopee.vn và ứng dụng di động Shopee.
  • Sàn giao dịch thương mại điện tử: là sàn giao dịch thương mại điện tử shopee.vn và ứng dụng di động Shopee.
  • Sản phẩm của Shopee: Là hàng hóa/dịch vụ được chào bán, bán và phân phối trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.
  • Chương trình Tiếp thị liên kết của Shopee: là chương trình thông qua các Siêu liên kết trên kênh truyền thông của Bên Liên Kết đưa ra các lời chào bán, và bán các sản phẩm/hàng hóa và/ hoặc dịch vụ đến Khách hàng.
  • Khách Thăm: Khách thăm được hiểu là các cá nhân/ người dùng internet được chuyển tiếp tới Sàn giao dịch thương mại điện tử bằng đường dẫn kích hoạt khi nhấp chuột vào quảng cáo do Bên Liên Kết đăng trên hệ thống quảng cáo của Bên Liên Kết.
  • Siêu liên kết: Siêu liên kết là một đường dẫn đến Sàn giao dịch thương mại điện tử dưới hình thức địa chỉ URL duy nhất, được cung cấp thông qua Chương trình Liên kết, để Bên Liên Kết sử dụng trong Kênh truyền thông của mình (ví dụ như trang mạng điện tử đã được đăng ký), nhằm xác định các Bên Liên Kết.
  • Nhấp chuột: Nhấp chuột là việc người sử dụng kích hoạt đường dẫn Siêu liên kết của Chương trình Liên kết để đến với Sản phẩm của Shopee.
  • SEM: Có nghĩa là tiếp thị bằng công cụ tìm kiếm và bao gồm bất kỳ hình thức tiếp thị trực tuyến nào nhắm đến việc quảng bá các trang mạng điện tử bằng cách tăng khả năng hiển thị của những trang mạng điện tử này trên kết quả tìm kiếm ở các công cụ tìm kiếm trực tuyến thông qua việc sử dụng gói ưu tiên vị trí, gói quảng cáo theo ngữ cảnh hoặc gói bảo đảm vị trí ở kết quả tìm kiếm ở các công cụ tìm kiếm trực tuyến.
  • SEO: Có nghĩa là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trực tuyến và bao gồm các quá trình (i) nâng cao số lượng hoặc chất lượng đối với lưu lượng truy cập đến một trang mạng từ các công cụ tìm kiếm và thông qua các kết quả tìm kiếm “tự nhiên” hoặc không trả phí, hoặc (ii) tạo ra hoặc khiến cho vị trí thứ hạng được cải thiện hoặc tốt hơn trong kết quả tìm kiếm ở các công cụ tìm kiếm trực tuyến liên quan đến một hoặc nhiều từ khóa cụ thể.
  • Lượt xem: Là Số lần một quảng cáo được hiển thị trên kênh quảng cáo.
  • Chiến Dịch: Chiến dịch là hình thức quảng cáo, chiến dịch quảng cáo chủ động từ Shopee nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả bán hàng, tăng lượt giới thiệu Khách Thăm và mua hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.
  • Phí Dịch Vụ: Là khoản phí Shopee thanh toán cho Bên Liên Kết căn cứ trên số lượng Đơn Hàng Thành Công được thực hiện và tỷ lệ hoa hồng chia sẻ.
  • Kết Quả Đăng Quảng Cáo: Được hiểu là tất cả các Đơn Hàng Thành Công bắt nguồn từ việc Khách Thăm truy cập các quảng cáo do Bên Liên Kết đăng. Các Kết Quả Đăng Quảng Cáo sẽ được tính Phí Dịch Vụ.
  • Cookies: Là mã lưu giữ thông tin truy cập của Khách hàng do đối tác dẫn vào Sàn giao dịch thương mại điện tử. Thời gian lưu giữ Cookies là 30 (ba mươi) ngày cho web và 7 ngày cho app.
  • Nguyên Tắc Nhấp Chuột Cuối Cùng: Là trường hợp Khách Thăm có Đơn Hàng Thành Công từ nguồn quảng cáo do Bên Liên Kết đăng hoặc từ trang mạng của bên thứ ba, khi đó, Đơn Hàng Thành Công sẽ được tính cho trang mạng mà Khách Thăm có nhấp chuột cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng tại Sàn giao dịch thương mại điện tử.
  • Hành vi bị cấm: Là các hành vi không được phép sử dụng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ theo thỏa thuận của các Bên.
  • Thông Tin Mật : Là bất kỳ thông tin nào được thể hiện dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin liên quan đến Hợp Đồng này và những thông tin mà một Bên có thể có được trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp Đồng này.
  • Nguyên Tắc Đơn Hàng Đầu Tiên: Là trong thời gian lưu giữ Cookies, chỉ tính Đơn Hàng Thành Công đầu tiên từ nguồn quảng cáo do Bên Liên Kết đăng; sau đó Khách Thăm đó tiếp tục phát sinh các đơn hàng tiếp theo thì các đơn hàng phát sinh sau đơn hàng đầu tiên không được tính vào Kết Quả Đăng Quảng Cáo.
  • Tài liệu quảng cáo: Bao gồm nhưng không giới hạn ở các khung banner quảng cáo, cửa sổ quảng cáo (popup) hoặc bất cứ thông tin sản phẩm nào được hiển thị theo các hình thức tương tự.
  • Đơn Hàng Thành Công: Là đơn hàng mua hàng hóa hoặc dịch vụ được hoàn tất trên Sàn giao dịch thương mại điện tử trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Khách Thăm được Bên Liên Kết dẫn đến Sàn giao dịch thương mại điện tử thông qua hệ thống quảng cáo của Bên Liên Kết. Đơn Hàng Thành Công không bao gồm các đơn hàng gian lận/giả mạo hoặc đơn hàng phát sinh từ Hành vi bị cấm. Đơn Hàng Thành Công cũng không bao gồm đơn hàng bị huỷ hoặc bị người mua từ chối nhận hàng hoặc bị trả hàng trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận hàng.
  • Hệ thống của Shopee: Là hệ thống trực tuyến do Shopee cung cấp để Bên Liên Kết tham gia Chương trình Liên kết Shopee và cung cấp cho Bên Liên Kết những thông tin thống kê và thông tin tài chính. Thông qua Hệ thống của Shopee, Bên Liên Kết có thể tiếp cận các thông tin và tài liệu cần thiết, bao gồm: hoạt động của Bên Liên Kết, tiếp nhận tài liệu quảng cáo, đăng nhập để xem số tiền hoa hồng của Bên Liên Kết.

ĐIỀU 2. XÁC LẬP HỢP ĐỒNG

2.1. Quan hệ Hợp Đồng giữa Shopee và Bên Liên Kết về việc đăng tải các Tài liệu quảng cáo của Shopee chỉ được xác lập thông qua quy trình đăng ký trên Hệ thống của Shopee. Bên Liên Kết phải gửi Mẫu đơn đăng ký để tham gia vào Chương trình Tiếp thị liên kết của Shopee thông qua Hệ thống của Shopee, theo đó đồng ý với các điều khoản, điều kiện của Hợp Đồng này. Mẫu đơn đăng ký tham gia chương trình Tiếp thị liên kết Shopee đã hoàn tất và gửi cho Shopee thông qua Hệ thống của Shopee cùng với Hợp Đồng này sẽ tạo thành Hợp Đồng Nguyên Tắc giữa Shopee và Bên Liên Kết. Hợp Đồng này sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Mẫu đơn đăng ký và Hợp Đồng này.

2.2. Bên Liên Kết chỉ được tham gia Chương trình Tiếp thị Liên Kết Shopee với 1 trong 3 hình thức đăng kí dưới đây:

 • Cá nhân chưa có gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee
 • Cá nhân đã có gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee
 • Tổ chức sở hữu đơn vị liên kết thứ cấp thực hiện Chương trình Tiếp thị Liên kết Shopee

ĐIỀU 3: PHẠM VI CÔNG VIỆC

3.1 Phạm vi công việc là việc Bên Liên Kết tham gia vào các Chương trình Tiếp thị liên kết và quảng bá cho Shopee dựa trên Hệ thống của Shopee. Shopee sẽ chọn lọc và cung cấp các Tài liệu Quảng cáo có sẵn cho Bên Liên Kết với vai trò một nhà quảng cáo trên Hệ thống của Shopee.

3.2. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm cho việc đưa các Tài liệu Quảng cáo lên Kênh truyền thông đã đăng ký trong Chương trình Liên kết Shopee. Căn cứ vào các quyền của Shopee quy định tại Hợp Đồng này, Bên Liên Kết được toàn quyền quyết định có đưa tài liệu quảng cáo của Shopee lên Kênh truyền thông của Bên Liên Kết hay không và trong thời gian bao lâu, trừ khi Shopee có yêu cầu khác. Bên Liên Kết sẽ được quyền gỡ bỏ các Tài liệu Quảng cáo này bất cứ lúc nào. Bên Liên Kết chỉ được phép đưa các tài liệu quảng cáo của Shopee lên Kênh Quảng cáo với điều kiện những Kênh Quảng cáo này đã được chấp thuận bởi Shopee. Chức năng nhắn tin của Sàn giao dịch Thương Mại Điện Tử Shopee không phải là Kênh Quảng cáo này đã được chấp thuận bởi Shopee.

3.3 Đổi lại cho những Đơn hàng Thành công, Bên Liên Kết sẽ được nhận hoa hồng từ Shopee, dựa trên mức độ và giá trị thực của dịch vụ.

3.4 Chương trình Liên kết sẽ không thiết lập bất cứ quan hệ nào giữa Các Bên nằm ngoài phạm vi Hợp Đồng này.

3.5 Các điều khoản và điều kiện riêng của Bên Liên Kết cần phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Shopee và do đó, sẽ không được áp dụng ngay cả khi Shopee không phản đối tính hợp lệ của những điều khoản và điều kiện này.

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT CỦA BÊN LIÊN KẾT

4.1. Bên Liên Kết không được sử dụng và/hoặc sửa đổi các Tài liệu Quảng cáo và nội dung được truy cập thông qua Hệ thống của Shopee mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Shopee, trừ khi việc cho phép được quy định cụ thể theo các điều khoản của Hợp Đồng này.

4.2. Bên Liên Kết không được sử dụng thư quảng cáo điện tử để quảng bá, truyền thông hoặc tiếp thị cho Shopee, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Shopee.

Shopee sẽ không chịu trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu của bên thứ ba trong trường hợp có các vấn đề phát sinh từ việc gửi thư điện tử của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết tự chịu trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến thư điện tử của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết không được phép sử dụng thương hiệu cũng như từ “Shopee” trong địa chỉ thư điện tử, trong URL, trong mã nguồn, và trong tiêu đề của thư điện tử. Trong mọi trường hợp, Bên Liên Kết phải ghi hoặc diễn tả một cách rõ ràng rằng các thư điện tử được gửi từ Bên Liên Kết chứ không phải được gửi trực tiếp từ Shopee. Thư điện tử của Bên Liên Kết phải được Shopee phê duyệt trước khi gửi đi. Bên Liên Kết phải bồi thường các chi phí, trong trường hợp vi phạm yêu cầu của bên thứ ba hay vi phạm các điều khoản hạn chế nêu trên.

4.3. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động thường xuyên của kênh truyền thông của mình, bao gồm cả kênh truyền thông của các đơn vị liên kết thứ cấp trong mạng lưới của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết không được đưa lên Kênh truyền thông của Bên Liên Kết các nội dung vi phạm pháp luật, đạo đức công cộng, hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba. Nội dung cấm bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình kích động bạo lực, nội dung và ảnh minh họa gợi dục và khiêu dâm, tuyên bố gây nhầm lẫn hoặc nội dung mang tính phân biệt đối xử (ví dụ về giới tính, chủng tộc, chính trị, tôn giáo, quốc tịch hoặc tàn tật). Những nội dung này không được đề cập trên kênh truyền thông của Bên Liên Kết, và cũng không được tạo đường dẫn liên kết từ những kênh truyền thông nói trên đến nội dung tương ứng trên các trang mạng điện tử khác.

4.4. Kênh truyền thông của Bên Liên Kết hoặc các kênh quảng cáo liên quan khác không được tiến hành, thực hiện, sử dụng, triển khai hay thiết lập thỏa thuận, các hoạt động truyền tải hoặc chia sẻ mà không có sự đồng ý trước của Shopee.

4.5. Bên Liên Kết không được tạo và/hoặc duy trì trang mạng/chương trình ứng dụng mà có thể dẫn đến nguy cơ nhầm lẫn với hình ảnh hoặc hiện diện của Shopee trên các trang mạng/ nền tảng trực tuyến hoặc ứng dụng điện thoại di động. Bên Liên Kết không được sao chép hình ảnh hoặc hiện diện của Shopee, cũng như không được sao chép ảnh, đồ họa, thiết kế, văn bản hoặc nội dung khác từ trang mạng của Shopee. Nghiêm cấm việc thu thập bất kỳ thông tin nào trên trang mạng của Shopee. Đặc biệt, Bên Liên Kết phải tránh tạo ấn tượng rằng trang mạng của Bên Liên kết là một dự án của Shopee hoặc đơn vị điều hành trang điện tử đó là liên quan với Shopee theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào. Việc bên Liên kết sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào từ hình ảnh hoặc hiện diện của Shopee trên trang mạng hoặc phương tiện truyền thông hoặc logo hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Shopee cần phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của Shopee.

4.6. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm, đối với Shopee, về việc đảm bảo rằng nội dung quảng cáo của Bên Liên Kết không vi phạm dù là trực tiếp hay gián tiếp tới quyền sở hữu của bên thứ ba cả trong lẫn ngoài nước hoặc các quyền bất kỳ khác dù chúng chưa đáp ứng điều kiện đặc biệt nào để được pháp luật bảo vệ.

4.7. Nghiêm cấm sử dụng SEM và quảng cáo dựa trên từ khóa khác sử dụng thương hiệu Shopee hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Shopee để dẫn đến trang Sản phẩm của Shopee. Nói cách khác, “Shopee” và các từ hoặc cụm từ tương tự khác mà có thể gây hiểu lầm là Shopee được xem như là từ khóa cấm.

4.8. Việc quảng cáo cho Shopee thông qua các hoạt động trên mạng xã hội (bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Snapchat, Zalo, Instagram, Pinterest, Twitter) chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu của Shopee và không được sử dụng chữ Shopee hoặc thương hiệu Shopee hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Shopee, hay hiển thị nội dung gây nhầm lẫn với hoạt động chính thức của Shopee trên trang mạng xã hội.

4.9. Bên Liên Kết sẽ không thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên Hệ Thống của Bên Liên Kết thứ ba. Bên Liên Kết chỉ được phép chuyển lưu lượng truy cập của mình và/hoặc của đơn vị liên kết thứ cấp của mình (trong trường hợp có mạng liên kết thứ cấp), đến trang Sản phẩm của Shopee.

4.10. Bên Liên Kết phải đảm bảo rằng sẽ thiết lập các Cookies chỉ khi tài liệu quảng cáo hiện hữu trên Chương trình Tiếp thị liên kết của Shopee đang được hiển thị trên Trang mạng của Bên Liên Kết và người dùng nhấp chuột một cách tự nguyện và có ý thức. Việc sử dụng layer, các add-ons, iFrame, pop-up, pop-under, site-under, quảng cáo Tự động chuyển hướng[1], cookie dropping, công nghệ postview, các quảng cáo gây nhầm lẫn khiến người xem hiểu sai mà nhấp chuột làm hiển thị một nội dung định sẵn nào đó, thì đều không được phép và là Hành vi bị cấm. Đối với các chiến dịch, quảng cáo trên chương trình ứng dụng dẫn đến việc cài đặt bắt buộc các ứng dụng của Nhà quảng cáo cũng là Hành vi bị cấm. Để làm rõ, việc cài đặt bắt buộc cũng bao gồm các hành động không yêu cầu người sử dụng cho phép trước khi bắt đầu tải về/ chuyển hướng.

4.11. Việc sử dụng các đề nghị giao kết, các tên sáng tạo hoặc tên thương hiệu dành cho bất cứ cuộc thi hay chương trình xổ số nào cũng đều bị nghiêm cấm.

4.12. Bên Liên Kết chỉ được quảng bá các phiếu mua hàng ưu đãi, mã giảm giá mà Shopee đã phê duyệt cụ thể cho các Bên Liên Kết hoặc truyền tải qua các bản tin của Bên Liên Kết. Không được phép quảng bá cho các phiếu mua hàng ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn bản tin gửi khách hàng, quảng cáo trên báo in hoặc liên lạc dịch vụ chăm sóc khách hàng.

4.13. Bất kỳ sự vi phạm nào của Bên Liên Kết về nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng này hoặc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Shopee sẽ cho phép Shopee chấm dứt Hợp đồng này một cách chính đáng theo quy định của pháp luật. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khiếu nại bổ sung mà Shopee được quyền đối với Bên Liên Kết. Đặc biệt, Shopee được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả và bất kỳ dịch vụ liên quan đến Bên Liên Kết.

4.14. Bên Liên Kết phải ngay lập tức tháo gỡ các tài liệu quảng cáo của Shopee khỏi trang mạng điện tử hoặc nền tảng trực tuyến của Bên Liên Kết khi Shopee có yêu cầu.

4.15. Không làm ảnh hưởng đến bất cứ quyền yêu cầu bồi thường, quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của Shopee trong Hợp đồng này, Nhà Bán Hàng phải bồi thường, bảo vệ và giữ cho Shopee không bị thiệt hại từ và đối với bất kỳ và tất cả các thiệt hại có thể duy trì, thiết lập, thực hiện hoặc bị cáo buộc chống lại Shopee, hoặc thiệt hại mà Shopee phải gánh chịu và phát sinh (dù cho trực tiếp hoặc gián tiếp) từ, trong quá trình hoặc liên quan đến việc vi phạm các nghĩa vụ trong Hợp Đồng của Bên Liên Kết hoặc dựa trên các vi phạm pháp luật của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết có nghĩa vụ bồi thường cho Shopee đối với tất cả các yêu cầu mà bên thứ ba xác lập dựa trên các hành vi vi phạm đã nêu trên. Nếu Shopee yêu cầu Bên Liên Kết cung cấp thông tin hoặc giải trình nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật, Bên Liên Kết có nghĩa vụ cung cấp những nội dung này cho Shopee trong khoảng thời gian cần thiết nhưng không quá ba (03) ngày lịch kể từ ngày nhận được yêu cầu của Shopee, đồng thời cũng sẽ hỗ trợ Shopee một cách hợp lý trong quá trình bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.

4.16. Bên Liên Kết phải bồi thường cho Shopee đối với bất kỳ chi phí nào phát sinh từ khiếu nại của bên thứ ba dựa trên các hành vi vi phạm Hợp Đồng này hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này. Các chi phí này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phí luật sư, án phí hoặc chi phí giải quyết tranh chấp khác (ví dụ như chi phí để thực hiện những quy trình độc lập nhằm thu thập chứng cứ, thiệt hại và những bất lợi khác mà Shopee phải gánh chịu).

4.17. Ngoài ra, Bên Liên Kết sẽ không được mua bất kỳ Sản phẩm nào tại Sàn giao dịch thương mại điện tử để bán lại hoặc dùng cho mục đích thương mại với bất cứ hình thức nào. Tương tự như vậy, Bên Liên Kết không được yêu cầu hoặc khuyến khích bất kỳ bạn bè, người thân hoặc cộng sự của mình mua bất kỳ Sản phẩm nào thông qua các tài liệu Quảng cáo được Shopee cung cấp, để bán lại hoặc dùng cho mục đích thương mại với bất cứ hình thức nào.

4.18. Bên Liên Kết cam kết rằng mình đã có và sẽ duy trì tất cả các giấy phép, giấy chấp thuận, phê duyệt, đăng ký hoặc tài liệu tương tự, để thực hiện Hợp Đồng này và sẽ thực hiện Hợp Đồng này theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật Quảng cáo, văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.

4.19. Trong trường hợp Bên Liên Kết vi phạm Hợp Đồng này, Shopee có toàn quyền quyết định việc không thanh toán cho Bên Liên Kết bất kỳ khoản thanh toán nào Bên Liên kết được hưởng những phát sinh từ các hành vi vi phạm Hợp Đồng này.

Trong trường hợp vi phạm xuất phát từ một đơn vị liên kết thứ cấp trong mạng lưới của Bên Liên Kết, Shopee có thể yêu cầu Bên Liên Kết bồi thường cho Shopee một khoản tương đương 30% số tiền Shopee thanh toán cho Bên Liên Kết trong 03 tháng gần nhất trước đó.

4.20. Trước khi đăng ký tham gia Chương trình Tiếp thị Liên kết Shopee, Bên Liên Kết có nghĩa vụ thông báo cho Shopee tất cả các gian hàng hoặc nhà bán hàng ở Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee thuộc quyền sở hữu, quản lý và/hoặc có quan hệ hợp tác với Bên Liên Kết (“Nhà Bán Hàng Có Liên Quan”).

 • Bên Liên Kết và Nhà Bán Hàng Có Liên Quan không được mua hoặc giao dịch bất kỳ sản phẩm nào thuộc sở hữu của Bên Liên Kết hoặc Nhà Bán Hàng Có Liên Quan tại Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee trong quá trình tham gia Chương trình Tiếp thị liên kết của Shopee.

ĐIỀU 5: Dịch vụ được cung cấp bởi Shopee

5.1. Bên Liên Kết sẽ được cung cấp các tài liệu quảng cáo sau khi gia nhập Chương trình Tiếp thị Liên kết Shopee. Các tài liệu quảng cáo này sẽ được cập nhật theo từng thời kỳ.

5.2. Shopee sẽ vận hành Sàn giao dịch thương mại điện tử trong các giới hạn về khả năng kỹ thuật của Shopee. Shopee sẽ không có nghĩa vụ, trong các giới hạn này, bảo đảm Sàn giao dịch thương mại điện tử không bị lỗi và không bị gián đoạn truy cập. Chất lượng và sự chính xác của các sản phẩm, tài liệu quảng cáo và các tập tin định dạng csv được cung cấp trên Hệ thống của Shopee sẽ thuộc quyền định đoạt tuyệt đối của Shopee.

5.3 Tất cả các hoạt động của Bên Liên Kết sẽ được ghi nhận thông qua Hệ thống của Shopee và Bên Liên Kết có thể truy cập vào các thống kê và báo cáo có liên quan. Các khoản hoa hồng mà Shopee trả cho Bên Liên Kết được dựa trên Đơn Hàng Thành Công và giá trị thuần của Đơn Hàng Thành Công.

5.4 Bên Liên Kết, khi tham gia vào Hệ thống của Shopee và phù hợp với các điều khoản và điều kiện mà Bên Liên Kết đã đồng ý với Shopee đối với vấn đề này, được nhận hoa hồng từ Shopee liên quan đến các Đơn Hàng Thành Công thực tế được xác lập nhờ hoạt động quảng bá về Shopee đang được Bên Liên Kết triển khai trên trang mạng điện tử/chương trình ứng dụng của Bên Liên Kết.

ĐIỀU 6. TRÁCH NHIỆM CỦA SHOPEE

6.1. Bên Liên Kết theo đây hiểu và đồng ý rằng trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý của Shopee đối với Bên Liên Kết sẽ không vượt quá tổng số tiền hoa hồng Shopee đã trả hoặc phải trả cho Bên Liên Kết theo Hợp Đồng này trong một tháng liền trước thời điểm xảy ra sự kiện làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường của Shopee đối với Bên Liên Kết.

6.2. Shopee không có thêm bất cứ trách nhiệm nào khác đối với Bên Liên Kết ngoài những nội dung được quy định ở khoản 6.1 ở trên.

6.3. Sự giới hạn trách nhiệm nói trên cũng được áp dụng đối với trách nhiệm cá nhân của các nhân viên, các đại diện và các nhân sự điều hành của Shopee.

ĐIỀU 7. HOA HỒNG CỦA BÊN LIÊN KẾT CHO GIAO DỊCH XÁC LẬP TỪ TRANG MẠNG ĐIỆN TỬ SHOPEE

7.1. Shopee sẽ trả một khoản hoa hồng dựa trên doanh số phát sinh từ những truy cập từ Trang mạng điện tử hoặc ứng dụng di động của Bên Liên Kết. Để thưởng cho các nhà liên kết hoạt động hiệu quả nhất, Shopee đã đưa ra một cơ cấu phân loại mức hoa hồng áp dụng cho các giao giao dịch xác lập trên Hệ thống của Shopee. Vui lòng tham khảo cơ cấu phân loại mức hoa hồng tại https://shopee.vn/affiliate/hoa-hong-tiep-thi-lien-ket-danh-cho-nguoi-ban-shopee/

7.2. Hoa hồng được tính dựa trên giá trị thuần của đơn hàng:

 1. Giá trị thuần của đơn hàng = [Tiền khách hàng trả – (Phí vận chuyển + khoản giảm giá nếu có)]

7.3. Tiền thanh toán cho Bên Liên Kết = [Giá trị thuần của đơn hàng x tỷ lệ hoa hồng]

7.4. Cấu trúc hoa hồng có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào (vd, bằng cách cộng thêm hoa hồng cho một số bên liên kết nhất định), để khuyến khích phương án kinh doanh tốt nhất và khen thưởng cho thành tích vượt trội. Vui lòng xem thêm thông tin tại Điều 12.3.

7.5.  Không ảnh hưởng đến các quyền hoặc chế tài khác dành cho Shopee, Shopee có quyền giữ lại, và Bên Liên Kết đồng ý rằng nếu Shopee xác định rằng Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Hợp Đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm tại Điều 4, hoặc nếu có lỗi kỹ thuật của Bên Liên Kết, chẳng hạn như định dạng liên kết không đúng, thì Shopee có quyền không thanh toán khoản hoa hồng có liên quan, và Bên Liên Kết đồng ý rằng Bên Liên Kết sẽ không đủ điều kiện để hưởng bất kỳ khoản hoa hồng nào có liên quan đến những vấn đề này. Sau khi Shopee phát hiện Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Hợp Đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm tại Điều 4, hoặc thực hiện Hành vi bị cấm, Shopee có thể yêu cầu Bên Liên Kết thanh toán một khoản hoàn trả chiết khấu bổ sung tương đương 30% số tiền Shopee đã thanh toán cho Bên Liên Kết.

ĐIỀU 8. HOA HỒNG CỦA BÊN LIÊN KẾT CHO CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC XÁC LẬP TỪ CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CỦA SHOPEE

8.1. Shopee đồng ý chi trả một khoản hoa hồng trên các doanh số Đơn Hàng Thành Công phát sinh từ lưu lượng truy cập thông qua Trang mạng điện tử/Chương trình ứng dụng của Bên Liên Kết. Shopee đưa ra mức hoa hồng trên từng Đơn Hàng Thành Công thuần không bao gồm phần hoàn trả chiết khấu. Vui lòng tham khảo cơ cấu phân loại mức hoa hồng tại https://shopee.vn/affiliate/hoa-hong-tiep-thi-lien-ket-danh-cho-nguoi-ban-shopee/.

8.3. Không ảnh hưởng đến các quyền hoặc chế tài khác của Shopee, nếu Shopee xác định rằng Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Hợp Đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm tại Điều 4 hoặc thực hiện Hành vi bị cấm, hoặc định dạng Siêu liên kết không đúng, thì Shopee có quyền không thanh toán các khoản hoa hồng có liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Hợp Đồng này.

ĐIỀU 9. PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI

9.1. Shopee và Bên Liên Kết đồng ý rằng việc theo dõi và báo cáo sẽ được tiến hành bởi Hệ Thống của Shopee bằng cách sử dụng Cookies trên trình duyệt của người dùng để truy ngược giao dịch về Bên Liên Kết và sử dụng thiết bị hoặc phần mềm định danh để theo dõi giao dịch được thực hiện ở Sàn giao dịch thương mại điện tử.

9.2. Một giao dịch Bên Liên Kết được hưởng hoa hồng là giao dịch có nhấp chuột cuối cùng theo Nguyên Tắc Nhấp Chuột Cuối Cùng.

9.3. Cookies sẽ tồn tại trong vòng 30 ngày cho web và 7 ngày cho app.

ĐIỀU 10. THANH TOÁN

10.1. Bên Liên Kết có thể đăng nhập vào hệ thống của Shopee để theo dõi số tiền hoa hồng đã được tích lũy. Sau 30 ngày lịch kể từ khi kết thúc tháng dương lịch, Shopee gửi thông báo các đơn hàng hợp lệ và mức hoa hồng chi trả cho Bên Liên Kết đến email của Bên Liên Kết đã đăng ký với Shopee. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ thời điểm Shopee gửi thông báo các đơn hàng hợp lệ và mức hoa hồng chi trả cho Bên Liên Kết, Bên Liên Kết có thể đề nghị Shopee xem xét lại đơn hàng hợp lệ và mức hoa hồng chi trả được ghi nhận trong thông báo của Shopee. Sau khi kết thúc thời hạn này, Shopee sẽ không xem xét lại thông báo đã gửi cho Bên Liên Kết dưới bất kỳ hình thức nào.

10.2. Việc chi trả hoa hồng của tháng dương lịch có liên quan cho Bên Liên Kết sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày lịch kể từ ngày Shopee gửi thông báo các đơn hàng hợp lệ và mức hoa hồng chi trả cho Bên Liên Kết.

10.3. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm kê khai và thanh toán tất cả các loại thuế, phí và lệ phí đối với thu nhập của mình. Nếu các khoản thanh toán phải chịu thuế nhà thầu, Shopee sẽ khấu trừ số thuế đó vào khoản thanh toán, chi trả cho Bên Liên Kết số tiền sau khấu trừ và đồng thời cung cấp cho Bên Liên Kết chứng nhận hoặc tài liệu tương đương về số thuế nhà thầu.

10.4. Với các Bên Liên Kết là cá nhân, các khoản Thanh toán sẽ bị khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân, theo quy định của Nhà nước. Mức thuế hiện đang được áp dụng theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính là 10% đối với khoản thu nhập trên 2,000,000 VNĐ (Hai triệu đồng). Các khoản Thanh toán dưới 2,000,000 VNĐ sẽ được miễn trừ Thuế thu nhập cá nhân.

ĐIỀU 11. TỔ CHỨC VÀ SỰ ĐỘC LẬP CỦA BÊN LIÊN KẾT

11.1. Shopee và Bên Liên Kết là các bên giao kết hợp đồng độc lập, và Hợp Đồng này sẽ không hình thành nên bất cứ mối quan hệ hợp danh, liên doanh, đại lý, nhượng quyền thương mại hoặc đại diện bán hàng giữa Các Bên. Bên Liên Kết sẽ không có quyền đưa ra hoặc chấp nhận bất cứ đề nghị giao kết hoặc hoặc cam kết nào trên danh nghĩa đại diện của Shopee.

11.2 Bên Liên Kết không được uỷ quyền lại bất cứ quyền hay nghĩa vụ nào của mình trong Hợp Đồng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Shopee.

ĐIỀU 12. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG, ĐIỀU CHỈNH VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

12.1 Hợp Đồng này có hiệu lực cho đến khi bị huỷ bỏ hoặc chấm dứt theo Khoản 12.4 bên dưới.

12.2 Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi chấm dứt Hợp Đồng, Bên Liên Kết sẽ phải hoàn tất việc xóa tất cả thông tin và các tài liệu quảng cáo đã được Shopee cung cấp. Bên Liên Kết phải cung cấp cho Shopee một văn bản xác nhận về việc xóa bỏ này khi được Shopee yêu cầu.

12.3 Shopee có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này (bao gồm nhưng không giới hạn ở mức và cách thức tính hoa hồng) bằng cách thông báo qua email hoặc thông qua Hệ thống của Shopee. Các thay đổi này có hiệu lực vào ngày do Shopee xác định. Nếu Bên Liên Kết tiếp tục sử dụng Hệ thống của Shopee sau thời điểm này, Bên Liên Kết được coi là chấp nhận với các thay đổi này. Nếu Bên Liên Kết không chấp nhận các thay đổi này, Bên Liên Kết phải ngừng truy cập hoặc sử dụng Hệ thống của Shopee và chấm dứt Hợp đồng này.

12.4 Hợp Đồng sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 1. Hai Bên cùng đồng ý chấm dứt Hợp Đồng.
 2. Theo yêu cầu của pháp luật.
 3. Bên Liên Kết đã không có hoạt động hoặc không truy cập vào Hệ thống của Shopee trong khoảng thời gian sáu (06) tháng liên tiếp.
 4. Shopee có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này tại bất cứ thời điểm nào khi có thông báo trước 05 ngày làm việc cho Bên Liên Kết.
 5. Shopee quyền chấm dứt Hợp Đồng này mà không cần bất cứ thông báo trước nào cho Bên Liên Kết trong trường hợp Bên Liên Kết vi phạm bất cứ nghĩa vụ trong Hợp Đồng này. Bên Liên Kết phải bồi hoàn cho Shopee tất cả chi phí phục vụ việc điều tra vi phạm của Bên Liên Kết mà Shopee phải chi trả cũng như các thiệt hại liên quan phát sinh từ các hành vi vi phạm đó trong vòng mười lăm (15) ngày lịch kể từ ngày nhận được yêu cầu của Shopee.
 6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Hợp Đồng này.

12.5 Shopee có quyền giữ lại những khoản hoa hồng chưa trả trong khoảng thời gian hợp lý sau khi chấm dứt Hợp Đồng để xác định rằng các khoản phải trả cho Bên Liên Kết là chính xác.

ĐIỀU 13. BẢO MẬT

13.1     Thông tin mật theo quy định tại điều này có nghĩa là toàn bộ nội dung và thông tin về kinh doanh hoặc kỹ thuật liên quan đến đàm phán, hình thành và thực hiện Hợp Đồng, cùng bất cứ thông tin, phát hiện, dữ liệu và tài liệu nào dưới bất cứ dạng, loại hoặc phương thức thể hiện nào mà:

 1. Liên quan đến các Bên hoặc một Bên; hoặc
 2. Liên quan đến Hợp Đồng này hoặc việc thực hiện Hợp Đồng này; hoặc
 3. Liên quan đến các hoạt động kinh doanh của một Bên, dù là thực tế hay đang đề xuất, đã được tiết lộ trong quá trình đàm phán, hình thành và thực hiện.

13.2 Mỗi Bên có trách nhiệm giữ bí mật mọi thông tin được Bên kia cung cấp hoặc các thông tin khác liên quan đến Hợp Đồng và không tiết lộ cho bất cứ Bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia trừ trường hợp được yêu cầu hợp pháp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trong trường hợp như vậy, Bên được yêu cầu có trách nhiệm phải thông báo trước cho Bên còn lại trong Hợp đồng này về yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

13.3 Trách nhiệm bảo mật thông có hiệu lực không thời hạn, kể cả khi kết thúc thời hạn Hợp Đồng.

ĐIỀU 14: CHUYỂN NHƯỢNG

Không một Bên nào trong Hợp Đồng có quyền chuyển giao, chuyển nhượng hoặc giao thầu phụ toàn bộ hoặc một phần các quyền hoặc nghĩa vụ của mình phát sinh từ Hợp Đồng này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên kia.

ĐIỀU 15.   LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

15.1 Hợp Đồng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam.

15.2 Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này hoặc việc vi phạm, chấm dứt, hoặc vô hiệu Hợp Đồng sẽ được nỗ lực giải quyết thông qua đàm phán thiện chí giữa các Bên trong thời gian đến ba mươi (30) ngày hoặc lâu hơn nếu các Bên có thoả thuận nhưng cũng không vượt quá thời.

15.3 Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế việt nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm này. Nơi giải quyết tranh chấp là thành phố Hồ Chí Minh và ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là tiếng Việt.

ĐIỀU 16. CÁC ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

16.1 Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

16.2 Trong trường hợp có bất kỳ quy định, điều khoản và điều kiện nào của Hợp Đồng này bị coi là trái với quy định của pháp luật, bị vô hiệu, hoặc không có hiệu lực thi hành, thì các quy định, điều khoản và điều kiện còn lại vẫn có hiệu lực thi hành.

16.3 Hợp Đồng này được lập thành hai (02) bản gốc song ngữ, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên giữ một (01) bản gốc để tham khảo và thực hiện. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các ngôn ngữ, bản Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

16.4 Nếu Bên Liên kết trong Hợp Đồng này là một công ty hay một pháp nhân, thì người ký thay mặt cho công ty hoặc pháp nhân đó cam kết rằng mình được ủy quyền để ràng buộc công ty hay pháp nhân đó theo Hợp Đồng này một cách hợp pháp.

 • Mức hoa hồng cơ bản mà Shopee áp dụng cho Bên Liên Kết được tính theo giá của sản phẩm như sau:
Ngành hàngKhách hàng mới (*)Khách hàng cũ (*)
Ô tô – Xe máy – Xe đạp10.7%2.2%
Túi ví13.4%1.1%
Nhà sách online10.7%2.2%
Máy ảnh – Máy quay phim5.4%1.1%
Máy tính & Laptop5.4%1.1%
Thiết bị điện tử6.7%1.4%
Phụ kiện thời trang13.4%2.8%
Bách hóa online8.7%1.8%
Sức khỏe & Sắc đẹp12.1%1.8%
Nhà cửa & Đời sống10.7%2.2%
Thiết bị điện gia dụng6.7%1.4%
Thời trang nam13.4%2.8%
Giày dép nam10.7%2.2%
Điện thoại & Phụ kiện4.7%1.2%
Mẹ & Bé9.4%1.4%
Thể thao & Du lịch13.4%2.8%
Đồ chơi10.7%2.2%
Đồng hồ10.7%2.2%
Thời trang nữ12.1%1.8%
Giày dép nữ10.7%2.2%
Thời trang trẻ em9.30%1.40%
Chăm sóc thú cưng8.70%1.80%
Khác0.0%0.0%

 Mức hoa hồng tối đa cho 1 sản phẩm là : 70.000/ sản phẩm

(*) Khách hàng mới: khách hàng chưa có tài khoản trên Shopee hoặc đã có tài khoản nhưng chưa từng mua hàng trên Shopee bấm vào link tiếp thị liên kết và mua hàng thành công

Khách hàng cũ: khách hàng đã có tài khoản trên Shopee và đã từng có đơn hàng thành công trên Shopee

[1] Quảng cáo Tự động chuyển hướng tức là tự động chuyển hướng người dùng đến các trang mạng của Nhà quảng cáo mà không có sự kích hoạt hoặc hành động nào của người dùng (như nhấp chuột, chạm vào)