Cách thiết lập thông tin thanh toán trên website

Các bước đăng ký thông tin thanh toán hoa hồng:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại trang Shopee Affiliate
Bước 2: Nhấn vào Tên đăng nhập của bạn >> “Thiết lập thanh toán”
Bước 3: Chọn “Chỉnh sửa”
Bước 4: Chọn Loại tài khoản phù hợp: Cá nhân trong nước/Doanh nghiệp trong nước
Bước 5: Điền đầy đủ thông tin vào các mục yêu cầu
Bước 6: Nhấn “Gửi đi” để hoàn tất đăng ký

Lưu ý:
– Thông tin Họ & Tên, CMND/CCCD và mã số thuế (MST) phải thuộc cùng 1 cá nhân/doanh nghiệp đăng ký Thuế

– Trong mục “Thông tin thuế”: nếu bạn chưa có MST vui lòng thực hiện theo 1 trong các cách sau:

Cách 1: Nếu bạn đã có CMND/CCCD, vui lòng thực hiện thủ tục đăng ký MST với cơ quan Thuế

Cách 2: Nếu bạn chưa có CMND/CCCD, vui lòng cung cấp thông tin Thuế của Bố/Mẹ/Người giám hộ
Lưu ý: Bố/Mẹ/Người giám hộ cần hiểu rõ việc chi trả hoa hồng sẽ được tính thuế thu nhập cá nhân dựa trên thông tin khai báo

Cách 3: Sử dụng MST của người phụ thuộc (trong trường hợp Bố/Mẹ/Người giám hộ đã đăng ký cho bạn MST của người phụ thuộc)

**MST là phần thông tin không bắt buộc, tuy nhiên Shopee khuyến khích bạn nên cung cấp MST để tránh hạn chế các quyền lợi về thuế của bản thân sau này.

Bạn có thể thay đổi thông tin bạn đã điền. Tuy nhiên, chỉ những thông tin đã được Shopee duyệt (có trạng thái là “Đã được duyệt) thì mới có hiệu lực.

– Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) là loại thuế trực thu đối với người có thu nhập mà việc tính thuế dựa trên thu nhập của người nộp thuế khi đã trừ đi các khoản thu nhập được tính vào miễn thuế và các khoản được giảm trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân cùng các văn bản, hướng dẫn liên quan.

– Mã số thuế là một dãy số gồm 10 chữ số do Cơ Quan Thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó.

Có 2 cách tra cứu mã số thuế (MST) như sau:

→ Tra cứu trên trang web của Tổng cục thuế:
Bước 1: Truy cập vào website Tổng cục thuế
Bước 2: Nhập số CMND/CCCD
Bước 3: Điền mã xác nhận
Bước 4: Bấm vào ô Tra cứu và nhận kết quả

→ Tra cứu trên trang web Thuế điện tử:
Bước 1: Truy cập vào website Thuế điện tử
Bước 2: Bấm vào mục “Cá nhân”
Bước 3: Chọn “Tra cứu thông tin người nộp thuế”
Bước 4: Nhập số CMND/CCCD, mã kiểm tra
Bước 5: Chọn “Tra cứu”

Lưu ý: Trường hợp bạn sử dụng MST của người phụ thuộc (trong trường hợp Bố/Mẹ/Người giám hộ đã đăng ký cho bạn MST của người phụ thuộc), bạn tìm bằng MST của người giám hộ

Các đơn hàng có thời gian hoàn thành trong tháng T sẽ được Shopee thực hiện đối soát và thanh toán thành 2 đợt trong tháng. Đợt 1 dự kiến 15 ngày cuối tháng T và đợt 2 dự kiến 15 ngày đầu tháng T+1. Quy trình đối soát cụ thể sẽ được thực hiện như sau:

– Đợt đối soát 1 (tiến hành từ ngày 16-30 hoặc 31 tháng T): Đối soát sẽ tính trên các đơn hàng có thời gian hoàn thành từ ngày 1-15 tháng T (bao gồm hoa hồng Shopee và Hoa hồng XTRA), hoa hồng thưởng khác của tháng T-2 (nếu có) và những đơn hoàn thành nhưng chưa được đối soát ở các tháng trước đó (nếu có). Dự kiến ngày 27 tháng T, Shopee hoàn thành gửi email đối soát thông báo Doanh thu hoa hồng được duyệt cho đối tác. Dự kiến trong năm (05) ngày làm việc kể từ ngày 29 Shopee tiến hành thanh toán đơn hàng có thời gian hoàn thành từ ngày 1-15 tháng T.

– Đợt đối soát 2 (tiến hành từ ngày 1-15 tháng T+1): Đối soát sẽ tính trên các đơn hàng có thời gian hoàn thành từ ngày 16-30 hoặc 31 tháng T (bao gồm hoa hồng Shopee và Hoa hồng XTRA) và những đơn hoàn thành nhưng chưa được đối soát ở các tháng trước đó (nếu có). Dự kiến ngày 12 tháng T +1, Shopee hoàn thành gửi email đối soát thông báo Doanh thu hoa hồng được duyệt cho đối tác. Dự kiến trong năm (05) ngày làm việc kể từ ngày 14 Shopee tiến hành thanh toán đơn hàng có thời gian hoàn thành từ ngày 16-30 hoặc 31 tháng T.

Lưu ý:

– Nếu ngày gửi đối soát hoặc ngày thanh toán doanh thu hoa hồng trùng vào dịp cuối tuần hoặc Lễ/ Tết, Shopee xin phép được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

– Về doanh thu hoa hồng: Quý đối tác sẽ được thanh toán nếu có mức hoa hồng tối thiểu từ 10,000 VND.